Sở Công Thương Hà Nam tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Chiều ngày 15/1/2017, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Hán, TUV, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diên Ban Dân Vận tỉnh Hà Nam; Ban Giám đốc Sở, Ban Chấp hành Công đoàn, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan.

 

Tại Hội nghị, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn trình bày báo cáo kết qủa thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo khẳng định, năm 2017, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động Sở Công Thương có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng; đoàn viên có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn cao chiếm tỷ lệ lớn; có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác chuyên môn, thường xuyên được rèn luyện, thử thách, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan và nhiệm vụ Công đoàn. Tập thể cơ quan luôn đoàn kết, thống nhất, Đoàn viên công đoàn nhiệt tình ủng hộ, tích cực tham gia các phong trào do Công đoàn phát động. Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác và phục vụ các hoạt động của Công đoàn. Các Tổ Công đoàn được kiện toàn để nâng cao chất lượng hoạt động. Bên cạnh đó, Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, thống nhất nội dung, chỉ tiêu thi đua năm 2018; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2017;  báo cáo tài chính cơ quan năm 2017, phân bổ dự toán ngân sách năm 2018.

Về chỉ tiêu phấn đấu năm 2018, cụ thể như sau:

* Tập thể:

- Sở Công Thương Hà Nam phấn đấu được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua.

- 11/11 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó có từ 3 đến 5 tập thể lao động xuất sắc nhiệm vụ. Có 1 phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở được tặng Cờ thi đua xuất sắc và 2 đến 4 tập thể được tặng Bằng khen của UBND tỉnh, của Bộ Công Thương.

* Cá nhân:

- 100% CB, CC, VC phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15 % trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- 100% CB, CC, VC đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 15% cá nhân  trở lên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và nhiều cá nhân được các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

- Phấn đấu 100% tổ công đoàn đạt danh hiệu “ tổ công đoàn tiên tiến” và 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn tiên tiến và  30% đoàn viên công đoàn xuất sắc. 

Kết thúc Hội nghị Giám đốc Sở Công Thương và Chủ tịch Công đoàn  ký giao ước thi đua, cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành công đoàn để mở rộng dân chủ cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: