Banner SGDDT

Liên kết website

 

Lãnh đạo Sở

(25/09/2013)

Giám đốcĐinh Thị Lụa

Năm sinh: 1972

Email: dtlua.hanam@moet.edu.vn

Email 2: dinhthilua@hanam.gov.vn

Điện thoại: 3852117

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ Văn

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, Chủ tài khoản, Phụ trách lĩnh vực công tác các phòng CMNV: Thanh tra Sở, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ.

---------------------------------------

Phó giám đốc: Nguyễn Văn Diện

Năm sinh:                    1958 

Email:  nvdien.hanam@moet.edu.vn

Email 2:  nguyenvandien@hanam.gov.vn

Điện thoại: 3828283

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Ngữ Văn

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các cấp học, lĩnh vực và phòng CMNV: Giáo dục Trung học, Công nghệ thông tin và Công tác học sinh, sinh viên.

----------------------------------------

Phó giám đốc: Nguyễn Quang Long

Năm sinh: 1977 

Email: nqlong.hanam@moet.edu.vn

Email 2: nguyenquanglong@hanam.gov.vn

Điện thoại: 3852731

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học Toán học

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các cấp học, lĩnh vực, phòng CMNV: Giáo dục Mầm non, Văn phòng Sở, Ủy quyền chủ tài khoản - Ủy nhiệm chi 5 triệu đồng trở xuống.

 --------------------------------------------

Phó giám đốc: Phạm Anh Tuấn

Năm sinh: 1973 

Email: gpatuan.hanam@moet.edu.vn

Email 2: phamanhtuan.gd@hanam.gov.vn

Điện thoại: 3852118

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

 Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục thường xuyên và Giáo dục chuyên nghiệp; Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục .

 

 

Số liệu Giáo dục
hanam.edu.vn
Họp trực tuyến
Lịch công tác
VBQPPL
TTHC
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Lịch Tiếp Dân
Danh ba thư điện tử
Các đơn vị giáo dục
Footer SGDDT
Skip to main content