Banner SGDDT

Liên kết website

 

Sơ đồ tổ chức

(06/01/2012)


 

STT

 

TÊN PHÒNG

 

ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

1

Phòng Giám đốc (Đinh Thi Lụa)

3852117

 

2

Phó Giám đốc (Ông Nguyễn Quang Long)

3852731

 

3

Phó Giám đốc (Ông Nguyễn Văn Diện)

3852118

 

4

Phó Giám đốc (Phạm Anh  Tuấn)

3828283

 

5

Công đoàn ngành

3852906

 

6

Phòng Tiếp dân

3501071

 

7

Phòng Mầm non

3854096

 

8

Phòng Tiểu học

3854098

 

9

Phòng THPT

3854094

 

10

Phòng GDTX-CN

3851473

 

11

Phòng KH-TC

3854095 – 3854886

 

12

Phòng TH-HC

3851931

 

13

Phòng TCCB

3854100

 

14

Phòng KT&KĐCLGD

3846586

 

15

Thanh tra Sở

3854097

 

16

Phòng Chính trị, tư tưởng

3828339

 

17

Văn thư - Một cửa 

3852805-3501117

 

18

Phòng Bảo vệ

3854925

 

19

Fax

3854101

 

 

2. Cơ cấu tổ chức của Sở: (Trích Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND, ngày 30/5/2012 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và đào tạo)

 

a) Các tổ chức thuộc Sở:

 

- Văn phòng;  

 

- Thanh tra Sở;

 

- Phòng Tổ chức cán bộ;                         

 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

 

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:  

 

- Phòng giáo dục Mầm non;

 

- Phòng giáo dục Tiểu học; 

 

- Phòng giáo dục Trung học;

 

- Phòng giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp;

 

- Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục;

 

- Phòng Công nghệ thông tin.

 

 

 

SonEdu

Gửi ý kiến
Họ tên
Bắt buộc phải nhập
 
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Bắt buộc phải nhập
 
Ý kiến
Bắt buộc phải nhập
 
Nhập mã bảo vệ
Bắt buộc phải nhập
 

Số liệu Giáo dục
hanam.edu.vn
Họp trực tuyến
Lịch công tác
VBQPPL
TTHC
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Lịch Tiếp Dân
Danh ba thư điện tử
Các đơn vị giáo dục
Footer SGDDT
Skip to main content