Banner SGDDT

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Dự án mua sắm thiết bị dạy học ngoại ngữ năm học 2014-2015

(22/08/2014) Năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam chuẩn bị mua sắm thiết bị dạy học ngoại ngữ

Tên dự án: Mua sắm thiết bị giảng dạy môn ngoại ngữ.

Mục tiêu chính: Phục vụ giảng dạy ngoại ngữ theo đề án 2020

Loại dự án: Chờ duyệt.

Thời gian thực hiện: Chờ duyệt.

Kinh phí: chờ duyệt.

Tình trạng dự án: Đang chuẩn bị kế hoạch, Khi nào UBND tỉnh duyệt sẽ có thông tin chi tiết cụ thể.

Số liệu Giáo dục
hanam.edu.vn
Họp trực tuyến
Lịch công tác
VBQPPL
TTHC
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Lịch Tiếp Dân
Danh ba thư điện tử
Các đơn vị giáo dục
Footer SGDDT
Skip to main content