Banner SGDDT

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin chỉ đạo, điều hành

Chỉ đạo điều hành

(07/08/2014) Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Hà Nam về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chỉ đạo, điều hành công tác quản lý Giáo dục và Đào tạo trong toàn ngành và cơ quan Sở GD&ĐT; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam đã hoàn thiện hệ thống công thông tin điện tử theo mô hình điện toán đám mây. Qua đó, việc chỉ đạo, điều hành sẽ thông qua cổng thông tin chuyên biệt này, bao gồm các modul cho phép tương tác giữa các đơn vị trực thuộc và Sở GD&ĐT,ngoài ra Sở cũng triệt để sử dụng hệ thống mail của ngành, của tỉnh để thực hiện việc chỉ đạo điều hành chung của ngành. Kết quả bước đầu tốt. Năm học 2013-2014 lĩnh vực ứng dụng CNTT, tiếp tục được bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng xuất sắc.
Số liệu Giáo dục
hanam.edu.vn
Họp trực tuyến
Lịch công tác
VBQPPL
TTHC
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Lịch Tiếp Dân
Danh ba thư điện tử
Các đơn vị giáo dục
Footer SGDDT
Skip to main content