Banner SGDDT

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung
(22/08/2014)
Là quê hương của phong trào thi đua “Hai tốt”, với trường Bắc Lý anh hùng. Hà Nam đang kế thừa những truyền thống cách mạng, văn hiến, hiếu học lâu đời của cha ông. Hàng năm ngành giáo dục - đào tạo Hà Nam luôn quan tâm tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng theo chủ đề năm học, đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” trong nhà trường cũng như các cơ sở giáo dục; coi thi đua là một động lực mạnh mẽ để thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần thúc đẩy sự nghiệp trồng người tỉnh Hà Nam ngày càng phát triển
Số liệu Giáo dục
hanam.edu.vn
Họp trực tuyến
Lịch công tác
VBQPPL
TTHC
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Lịch Tiếp Dân
Danh ba thư điện tử
Các đơn vị giáo dục
Footer SGDDT
Skip to main content