Banner SGDDT

Liên kết website

 
Trang chủ » Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch
RSS Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch
(03/07/2017)
Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho cán bộ quản lý, giáo viên
(31/05/2017)
Kế hoạch bồi dưỡng QPAN cho đối tượng 3 tỉnh Hà Nam năm 2017
(31/03/2017)
Kế hoạch CNTT 2017
(20/08/2014)
(07/08/2014)
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
1
Số liệu Giáo dục
hanam.edu.vn
Họp trực tuyến
Lịch công tác
VBQPPL
TTHC
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Lịch Tiếp Dân
Danh ba thư điện tử
Các đơn vị giáo dục
Footer SGDDT
Skip to main content