Banner SGTVT

Liên kết website

 
Trang chủ » Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017

(17/01/2017)

     Ngày 23/12/2016, Sở GTVT Hà Nam ban hành Kế hoạch số 2179/KH-SGTVT. Theo đó, Sở xây dựng chi tiết, cụ thể 7 nội dung triển khai thực hiện. Xem nội dung chi tiết: Tại đây./.

www.mt.gov.vn
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Bieu do chay xe
Thông báo đường dây nóng phục vụ tết
ATGT
Thông báo lộ trình đổi GPLX
Đường dây nóng 1
Đường dây nóng 2
Đường dây nóng 3
Footer SGTVT
Skip to main content