Banner SGTVT

Liên kết website

 
Trang chủ » Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Chương trình công tác của Sở GTVT Hà Nam năm 2016

(27/01/2016)

                  Ngày 15/01/2016, Sở GTVT Hà Nam ban hành Quyết định số 18/QĐ-SGTVT ban hành Chương trình công tác của Sở GTVT năm 2016. Theo đó, nội dung chi tiết thực hiện kế hoạch theo các tháng cụ thể:

TT

Nội dung công việc

Đơn vị   chuẩn bị

Đơn vị

phối hợp

Phân công chỉ đạo

Tháng 1/2016

1

Tổng kết công tác 2015; Triển khai nhiệm vụ năm 2016

Văn phòng

P.KH-TC

Đ/c Giám đốc

2

Giao kế hoạch thu chi ngân sách năm 2015

P.KH-TC

P.KT-CL

Đ/c Giám đốc

3

Triển khai kế hoạch đảm bảo trật tựATGT và vận chuyển khách Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2016

Phòng QLVT-PTNL

Các phòng, ban liên quan; Phòng Công thương (QLĐT, KTHT) các huyện, TP

Đ/c Nguyên

4

Tổng kết công tác đào tạo sát hạch năm 2015, triển khai nhiệm vụ  trọng tâm năm 2016

Phòng QLVT-PTNL

Các cơ sở ĐTSH

Đ/c Nguyên

5

Khai trương tuyến xe buýt HN 05 Phủ Lý – Nam Định

Phòng QLVT-PTNL

Sở GTVT Nam Định và các đơn vị liên quan

Đ/c Nguyên

6

Triển khai phương án xử lý tài chính, tài sản Bến xe trung tâm. Lập hồ sơ sơ tuyển Nhà đầu tư

Phòng KH-TC

Các đơn vị liên quan

Đ/c Quảng

7

Hoàn thành lựa chọn đơn vị thi công; tư vấn giám sát, khởi công công trình: Xây dựng rãnh thoát nước dọc QL21B; Công trình Sửa chữa nền, mặt đường đoạn QL.21

Ban QLDA ĐTPT

P.Quản lý KCHT&ATGT

Đ/c Quảng

8

Trình Tổng Cục đường bộ Việt Nam phê duyệt dự án sửa chữa nền, mặt đường và bổ sung rãnh thoát nước dọc, hệ thống báo hiệu đường bộ QL.21, tỉnh Hà Nam

Ban QLDA ĐTPT

Phòng QL KCHT&ATGT

Đ/c Quảng

9

Bàn giao hiện trạng đoạn tuyến nhánh từ ĐT.492 đến QL38 (gồm cả cầu Hợp Lý) cho Cục Quản lý đường bộ 1

Ban QLDA ĐTPT

Phòng KTCL

Đ/c Giám đốc Sở

10

Khởi công xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường QL.37B

Ban QLDA PTHT

Phòng QL KCHT&ATGT

Đ/c Quảng

11

Trình UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án và gia hạn hợp đồng thi công xây lắp dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH08.

Ban QL các DAGT

Phòng KT-CL

Đ/c Quảng

12

Lựa chọn xong nhà thầu thi công công trình Sửa chữa nền, mặt đường, rãnh thoát nước QL.38 bằng vốn bảo trì Trung ương

Ban QL các DAGT

Phòng Quản lý KCHT&ATGT

Đ/c Quảng

13

Trình duyệt dự toán Công tác sửa chữa thường xuyên các tuyến Quốc lộ ủy thác năm 2016

Ban QL các DAGT

Phòng Quản lý KCHT&ATGT

Đ/c Quảng

Tháng 2/2015

1

Lãnh đạo Sở làm việc với một số phòng, ban, đơn vị về chương trình công tác năm 2016

Văn phòng

Các phòng, ban, đơn vị

Lãnh đạo Sở

2

Lập dự toán chi tiết trình duyệt và phân bổ dự toán chi tiết cho các đơn vị.

P.KH-TC

P.KT-CL, P.QLKCHT&ATGT

Đ/c Giám đốc

3

Lập và trình duyệt kế hoạch thu, chi Quỹ bảo trì đường bộ năm 2017

P.KH-TC

Các phòng ban, đơn vị

Đ/c Giám đốc

4

Xây dựng đề án xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông.

Phòng KT-CL

Các phòng ban, đơn vị

Đ/c Giám đốc

5

Lựa chọn nhà thầu lập TK BVTC- dự toán Dự án cải tạo, nâng cấp QL21B

Ban QLDA PTHT

Phòng KTCL

Đ/c Quảng

6

Trình duyệt giá dịch vụ sản phẩm công ích công tác BDTX trên các tuyến đường tỉnh

Ban QL các DAGT

Phòng Quản lý KCHT&ATGT

Đ/c Nguyên

Tháng 3/2015

1

Hội nghị cán bộ công chức cơ quan VP Sở và các đơn vị sự nghiệp

Văn phòng, CĐVP Sở

Các phòng, ban, đơn vị

Thủ trưởng cơ quan

2

Thẩm định dự toán thu chi năm 2016 của các đơn vị trực thuộc

P. KH-TC

Các đơn vị SN

Đ/c Giám đốc

3

Triển khai Kế hoạch kiểm soát tải trọng xe năm 2016

Thanh tra Sở

Các phòng, ban, đơn vị

Đ/c Quảng

4

Kiểm tra kết quả thực hiện cứng hóa đường trục chính nội đồng trên địa bàn tỉnh

Phòng Quản lý KCHT&ATGT

Phòng KT-CL, KHTC

Đ/c Nguyên

5

Bàn giao đưa vào sử dụng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, ATGT nhánh N1 thuộc dự án đường vành đai

Ban QLDA ĐTPT

Các đơn vị liên quan

Đ/c Quảng

6

Hoàn thành lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVCT và trình duyệt thiết kế BVTC, dự toán công trình: Sửa chữa nền, mặt đường, bổ sung rãnh thoát nước dọc, biển báo hiệu QL.21

Ban Quản lý DAĐTPT

Phòng Quản lý KCHT&ATGT

Đ/c Quảng

7

Trình điều chỉnh dự toán và giá hợp đồng xây lắp dự án xây dựng cầu Phù Vân

Ban Quản lý DAĐTPT

Phòng KTCL

Đ/c Quảng

8

Trình phê duyệt quy hoạch Bến khách trên địa bàn tỉnh

Ban Quản lý DAĐTPT

Phòng KTCL

Đ/c Nguyên

9

Trình phê duyệt điều chỉnh dự toán Dự án tuyến đường nối 2 cao tốc

Ban QLDA PTHT

Phòng KTCL

Đ/c Quảng

10

Hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, lựa chọn nhà thầu kiểm toán công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường QL.37B

Ban QLDA PTHT

Phòng KTCL, các phòng ban đơn vị liên quan

Đ/c Quảng

11

Phê duyệt quyết toán Dự án nút giao thông Đồng Văn

Ban QLDA PTHT

Phòng KTCL

Đ/c Quảng

12

Trình duyệt dự toán, nghiệm thu công tác sửa chữa thường xuyên quý I các tuyến đường tỉnh

Ban QL các DAGT

Phòng Quản lý KCHT&ATGT, phòng KH-TC

Đ/c Nguyên

Tháng 4/2016

1

Thẩm tra phê duyệt quyết toán tài chính năm 2015 của các đơn vị sự nghiệp.

P.KH-TC

Các đơn vị SN

Đ/c Giám đốc

2

Xây dựng Báo cáo Tổng kết công tác PCLB-TKCN năm 2015; xây dựng phương án PCLB-TKCN năm 2016.

P.Quản lý KCHT&ATGT

P.KH-TC,

 KT-CL

Đ/c Quảng

3

Kiểm tra việc thực hiện nội dung GPTC các công trình thiết yếu được cấp phép năm 2015 trong phạm vi bảo vệ KCHTGT

P.Quản lý KCHT&ATGT

Thanh tra Sở, Ban Quản lý các  DAGT

Đ/c Nguyên

4

Xây dựng dự thảo Quyết định thay thế “Quyết định quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam”.

P.Quản lý KCHT&ATGT

Các phòng, ban, đơn vị

Đ/c Nguyên

5

Hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng công trình sửa chữa nền, mặt đường QL.21

Ban Quản lý Dự án ĐTPT

Các đơn vị liên quan

Đ/c Quảng

6

Hoàn thành lựa chọn đơn vị thi công, tư vấn giám sát công trình: Sửa chữa nền, mặt đường, bổ sung rãnh thoát nước dọc, biển báo hiệu QL.21

Ban Quản lý Dự án ĐTPT

Phòng QL KCHT&ATGT

Đ/c Quảng

7

Trình phê duyệt điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.496, huyện Bình Lục

Ban Quản lý Dự án ĐTPT

Phòng KTCL

Đ/c Quảng

8

Trình duyệt thiết kế BVTC và dự toán; lựa chọn nhà thầu xây lắp, giám sát thi công Dự án cải tạo, nâng cấp QL21B

Ban QLDA PTHT

Phòng KTCL

Đ/c Quảng

9

Trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường QL37B

Ban QLDA PTHT

Phòng KTCL

Đ/c Quảng

10

Nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình Sửa chữa nền, mặt đường, rãnh thoát nước QL.38 bằng vốn bảo trì Trung ương.

Ban QL các DAGT

Các phòng ban, đơn vị liên quan

Đ/c Quảng

11

Trình duyệt dự toán công tác sửa chữa thường xuyên quý II các tuyến đường tỉnh

Ban QL các DAGT

Phòng Quản lý KCHT&ATGT

Đ/c Nguyên

Tháng 5/2016

1

Triển khai kế hoạch, phương án phòng chống bão lũ & TKCN năm 2016.

P.QLKCHT

ATGT

Văn phòng, P.QLVT-PTNL

Đ/c Giám đốc

2

Thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô

Thanh tra sở

P.QLVT-PTNL,

Văn phòng Sở.

Đ/c Nguyên

3

Trình phê duyệt thiết kế BVCT công trình: Sửa chữa nền, mặt đường, rãnh thoát nước dọc, biển báo hiệu QL.21

Ban Quản lý DAĐTPT

Phòng quản lý KCHT&ATGT

Đ/c Quảng

4

Hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng công trình: Xây dựng rãnh thoát nước dọc – QL21B

Ban Quản lý DAĐTPT

Các đơn vị liên quan

Đ/c Quảng

5

Hoàn thành công tác kiểm toán, trình phê duyệt quyết toán công trình sửa chữa nền, mặt đường QL.21

Ban Quản lý DAĐTPT

Các đơn vị liên quan

Đ/c Quảng

6

Trình phê duyệt điều chỉnh dự án Đường vành đai thành phố Phủ Lý

Ban Quản lý DAĐTPT

Phòng KTCL

Đ/c Quảng

7

Hoàn thành công tác GPMB dự án nâng cấp, mở rộng QL38B đoạn Km48+575-Km56+475

Ban Quản lý DAĐTPT

Phòng KTCL

Đ/c Quảng

8

Trình phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.496, huyện Bình Lục

Ban Quản lý DAĐTPT

Phòng KTCL

Đ/c Quảng

9

Hoàn thành cầu Long Xuyên thuộc dự án tuyến đường nối 2 cao tốc

Ban QLDA PTHT

Phòng KTCL

Đ/c Quảng

10

Trình duyệt quyết toán công trình Sửa chữa nền, mặt đường, rãnh thoát nước QL.38 bằng vốn bảo trì Trung ương.

Ban QL các DAGT

Phòng KH-TC

Đ/c Quảng

11

Phối hợp Sở Tài chính thẩm tra phê duyệt Quyết toán dự án phân lũ sông Đáy và 5 tuyến bổ sung và 03 công trình thực hiện năm 2014 (ĐT.498; ĐT.495; ĐT.492).

Ban QL Các DAGT

Phòng KH-TC, các đơn vị liên quan

Đ/c Quảng

Tháng 6/2016

1

Kiểm tra thực hiện Quy hoạch đấu nối các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.

Thanh tra sở

Phòng quản lý KCHT-ATGT;

Văn phòng.

Đ/c Nguyên

2

Hoàn thành công tác kiểm toán, trình phê duyệt quyết toán công trình Xây dựng rãnh thoát nước dọc – QL21B

Ban Quản lý DAĐTPT

Các đơn vị liên quan

Đ/c Quảng

3

Trình phê duyệt điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.492 đoạn Km0-Km12

Ban Quản lý DAĐTPT

Phòng KTCL

Đ/c Quảng

4

Thông tuyến đoạn từ cầu Thái Hà đến QL38B thuộc Dự án tuyến đường nối 2 cao tốc

Ban QLDA PTHT

Phòng KTCL

Đ/c Quảng

5

Khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp QL21B đoạn Chợ Dầu - Ba Đa.

Ban QLDA PTHT

Phòng KTCL

Đ/c Quảng

6

Nghiệm thu công tác sửa chữa thường xuyên quý II các tuyến đường tỉnh, đường thủy nội địa.

Ban QL các DAGT

Phòng Quản lý KCHT&ATGT, Phòng KH-TC

Đ/c Nguyên

Tháng 7/2016

1

Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm các lĩnh vực công tác; rà soát điều chỉnh chương trình công tác 2016

Văn phòng

Các phòng ban, ĐV

Đ/c Giám đốc

2

Tổng hợp đôn đốc tiến độ GPMB tuyến tránh QL.1, đường dẫn cầu Thái Hà và tuyến tránh QL.38

Phòng KH-TC

Các đơn vị liên quan

Đ/c Giám đốc

3

Trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định thay thế “Quyết định quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam”.

P.Quản lý KCHT&ATGT

Các đơn vị liên quan

Đ/c Nguyên

4

Kiểm tra hoạt động của các bến khách, đò ngang trong việc chấp hành Luật Giao thông ĐTNĐ trên địa bàn.

Thanh tra Sở

Phòng QL KCHT&ATGT

P. Công thương, KT-HT, QLĐT các huyện, TP.

Đ/c Nguyên

5

Xây dựng Kế hoạch phát triển KT- XH ngành GTVT năm 2016.

P.KH-TC

Phòng KTCL

Đ/c Giám đốc

6

Trình phê duyệt điều chỉnh thiết kế BVTC, dự toán, giá hợp đồng dự án đường vành đai thành phố Phủ Lý

Ban Quản lý DAĐTPT

Phòng KTCL

Đ/c Quảng

7

Nghiệm thu kết thúc bảo hành hạng mục QL1 thuộc Dự án mở rộng QL1A đoạn Phủ Lý - cầu Đoan Vỹ

Ban QLDA PTHT

Phòng KTCL

Đ/c Quảng

8

Nghiệm thu kết thúc bảo hành công trình chữa mặt đường QL37B đoạn Km126 - Km128+500

Ban QLDA PTHT

Phòng KTCL

Đ/c Quảng

9

Nghiệm thu kết thúc bảo hành công trình sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường QL38 đoạn Km72+548- Km84+206

Ban QLDA PTHT

Phòng KTCL

Đ/c Quảng

10

Trình duyệt dự toán công tác sửa chữa thường xuyên quý III các tuyến đường tỉnh

Ban QL các DAGT

Phòng Quản lý KCHT&ATGT

Đ/c Nguyên

Tháng 8/2016

1

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống Ngành GTVT (28/8).

Văn phòng

Các phòng ban, đơn vị

Đ/c Giám đốc

2

Thanh tra công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

Thanh tra Sở

Văn phòng,

P. QLVT-PTNL

Đ/c Nguyên

3

Kiểm tra việc chấp hành quy định về đảm bảo ATGT khi thi công trên đường bộ đang khai thác

P.Quản lý KCHT&ATGT

Thanh tra Sở, Ban QL các DAGT

Đ/c Nguyên

4

Trình phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.492 đoạn Km0-Km12

Ban Quản lý DAĐTPT

Phòng KTCL

Đ/c Quảng

5

Thực hiện các thủ tục kiểm chuẩn của Cục ĐKVN để cấp giấy phép hoạt động hàng năm.

TT Đăng kiểm

Cục ĐKVN

Đ/c Nguyên

Tháng 9/2016

1

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị Giám sát hành trình lắp trên xe taxi và xe tải.

Thanh tra Sở

Văn phòng, Phòng QLVT-PTNL

Đ/c Nguyên

2

Kiểm tra các tình hình hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh

P.Quản lý KCHT&ATGT

Thanh tra Sở, Ban Quản lý các DAGT

Đ/c Nguyên

3

Nghiệm thu công tác sửa chữa thường xuyên quý III các tuyến đường tỉnh, đường thủy nội địa.

Ban QL các DAGT

Phòng Quản lý KCHT&ATGT, Phòng KH-TC

Đ/c Nguyên

4

Kiểm tra quy định về đào tạo, sát hạch lái xe ô tô tại các cơ sở đào tạo

Phòng QLVT-PTNL

Thanh tra Sở

Đ/c Nguyên

Tháng 10/2016

1

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐB.

Thanh tra Sở

Phòng quản lý KCHT-ATGT.

Đ/c Nguyên

2

Xây dựng Kế hoạch SCĐB TW, ĐP năm 2017

P.KH-TC

Phòng KTCL, Phòng QL KCHT&ATGT

Đ/c Giám đốc

3

Nghiệm thu kết thúc bảo hành công trình ĐH.01

Ban Quản lý Dự án ĐTPT

Các đơn vị liên quan

Đ/c Nguyên

4

Lựa chọn đơn vị kiểm toán và thực hiện kiểm toán công trình sửa chữa nền, mặt đường rãnh thoát nước dọc, biển báo hiệu QL.21

Ban Quản lý Dự án ĐTPT

Phòng quản lý KCHT&ATGT

Đ/c Quảng

5

Trình duyệt dự toán công tác sửa chữa thường xuyên quý IV các tuyến đường tỉnh.

Ban QL các DAGT

Phòng Quản lý KCHT&ATGT, Phòng KH-TC

Đ/c Nguyên

Tháng 11/2016

1

Lập kế hoạch thu chi ngân sách nhà nước năm 2017

P.KH-TC

Các PB, đơn vị

Đ/c Giám đốc

2

Hoàn thành kiểm toán, trình phê duyệt quyết toán công trình sửa chữa nền, mặt đường rãnh thoát nước dọc, biển báo hiệu - QL.21

Ban Quản lý Dự án ĐTPT

Phòng Quản lý KCHT&ATGT

Đ/c Quảng

Tháng 12/2016

1

Tổng kết công tác năm 2016 các lĩnh vực công tác; hoàn thành bình xét TĐKT.

Văn phòng

Các PB, đơn vị

Đ/c Giám đốc

2

Nghiệm thu kết thúc bảo hành công trình sửa chữa ĐT.496; ĐT.495; ĐT.493

Ban Quản lý DAĐTPT, Ban QL các DAGT

Các đơn vị liên quan

Đ/c Nguyên

3

Hoàn thành công tác kiểm toán dự án Đường vành đai thành phố Phủ Lý

Ban Quản lý DAĐTPT

Phòng KTCL

Đ/c Quảng

4

Nghiệm thu công tác  sửa chữa thường xuyên quý IV các tuyến đường tỉnh, đường thủy nội địa.

Ban QL các DAGT

Phòng Quản lý KCHT&ATGT, Phòng KH-TC

Đ/c Nguyên


Văn phòng sở
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Bieu do chay xe
Thông báo đường dây nóng phục vụ tết
ATGT
Thông báo lộ trình đổi GPLX
Đường dây nóng 1
Đường dây nóng 2
Đường dây nóng 3
Footer SGTVT
Skip to main content