Banner SGTVT

Liên kết website

 
Trang chủ » Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Chương trình công tác của Sở GTVT năm 2018

(16/01/2018)

              Sở GTVT Hà Nam vừa ban hành chương trình công tác năm 2018 với một số chỉ tiêu cơ bản sau: Đầu tư phát triển: Hoàn thành kế hoạch vốn 2018, giải ngân, thanh toán đúng quy định; Quản lý bảo trì, sửa chữa HTGT: Đảm bảo giao thông êm thuận, thông suốt trong mọi tình huống. Phấn đấu huy động từ 80-100 tỷ đồng; Quản lý vận tải - PTNL: Vận tải hàng hoá: Khối lượng vận chuyển: 36 triệu tấn, khối lượng luân chuyển 1.200 triệu tấn.km; Vận tải hành khách: Khối lượng vận chuyển: 10 triệu lượt người, khối lượng luân chuyển 920 triệu lượt người.km; Trật tự an toàn giao thông: Phấn đấu tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí trên 5% (số vụ, số người chết và số người bị thương); Hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2018 theo kế hoạch được giao.

           Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, Sở xây dựng 65 nhiệm vụ cụ thể trên tất cả các lĩnh vực công tác theo từng, trong đó phân công lãnh đạo chỉ đạo, đơn vị phối hợp cụ thể từng nhiệm vụ đồng thời trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh  ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, của Bộ Giao thông vận tải, từng tháng, quý, Sở sẽ có sự điều chỉnh, bổ sung và thông báo trong các cuộc họp giao ban tháng, sơ kết 6 tháng cho phù hợp với tình hình thực tế.

            Xem nội dung chi tiết: Tại đây./.

Văn phòng Sở
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Bieu do chay xe
Thông báo đường dây nóng phục vụ tết
ATGT
Thông báo lộ trình đổi GPLX
Đường dây nóng 1
Đường dây nóng 2
Đường dây nóng 3
Footer SGTVT
Skip to main content