Banner SGTVT

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG - VẬN TẢI

(23/06/2016)

 

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

Đặng Trọng Thắng

Giám đốc

dangtrongthang@hanam.gov.vn

Khổng Bình Nguyên

Phó Giám đốc

khongbinhnguyen@hanam.gov.vn

Hòm Thư Chung

 Phó Giám đốc

sgtvt@hanam.gov.vn

Nguyễn Bạch Dương

Trưởng phòng QLVTPTNL

nguyenbachduong@hanam.gov.vn

Thiệu Ngọc Ánh

Chánh Văn phòng

thieungocanh@hanam.gov.vn

Trương Quốc Lập

Phó phòng QLVTPTNL

truongquoclap@hanam.gov.vn

Trịnh Thị Trang

Chuyên viên Văn phòng

trinhthitrang@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Dũng

Trưởng phòng KHTC

nguyenvandung.gt@hanam.gov.vn

Đinh Thị Hồng Hạnh

Chuyên viên phòng KHTC

dinhthihonghanh@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Chuyên viên Văn phòng

nguyenthithuyduonga@hanam.gov.vn

Đỗ Thị Thanh Mai

Văn thư

dothithanhmai@hanam.gov.vn

Nguyễn Thanh Vân

Trưởng phòng QLKCHTGT

nguyenthanhvan@hanam.gov.vn

Phạm Tuấn Thành

Phó phòng QLKCHTGT

phamtuanthanh@hanam.gov.vn

Đoàn Văn Lợi

Trưởng phòng Pháp chế & AT

doanvanloi@hanam.gov.vn

Thiệu Ngọc Hảo

Phó phòng QLKCHTGT

thieungochao@hanam.gov.vn

Nguyễn Thế Thích

 Trưởng phòng QLCLCTGT

nguyenthebich@hanam.gov.vn

Lê Vương Long

Chuyên viên phòng QLKCHTGT

levuonglong@hanam.gov.vn

Lưu Thanh Hải

Giám đốc TTĐTSH

luuthanhhai@hanam.gov.vn

Nguyễn Thành Hải

Chuyên viên phòng QLVTPTNL

nguyenthanhhai@hanam.gov.vn

Nguyễn Quang Tuyển

Chánh Thanh tra Sở

nguyenquangtuyen.gt@hanam.gov.vn

Tạ Trung Phong

Phó phòng Pháp chế &AT

tatrungphong@hanam.gov.vn

Phạm Mạnh Hùng

Thanh tra viên

phammanhhung.gt@hanam.gov.vn

Trần Đình Vịnh

Thanh tra viên

trandinhvinh@hanam.gov.vn

Nguyễn Minh Tuấn

Nhân viên Thanh tra

nguyenminhtuan.gt@hanam.gov.vn

Lại Xuân Đoàn

Đội trưởng Đội TTGT

laixuandoan@hanam.gov.vn

Trần Văn Dược

Thanh tra viên

tranvanduoc@hanam.gov.vn

Trương Vĩnh Nam

Đội trưởng Đội TTGT

truongvinhnam@hanam.gov.vn

Nguyễn Thành Long

Nhân viên Thanh tra

nguyenthanhlong.gt@hanam.gov.vn

Dương Văn Hội

Phó Chánh Thanh tra Sở

duongvanhoi@hanam.gov.vn

Đinh Xuân Cảnh

Nhân viên Thanh tra

dinhxuancanh@hanam.gov.vn

Đỗ Bắc Hà

Thanh tra viên

dobacha@hanam.gov.vn

Trần Ngọc Tân

Nhân viên Thanh tra

tranngoctan@hanam.gov.vn

Trần Văn Hải

Nhân viên Thanh tra

tranvanhai@hanam.gov.vn

Vũ Nhật Quân

Nhân viên Thanh tra

vunhatquan@hanam.gov.vn

Trần Hoà

Đội trưởng Đội TTGT

tranhoa@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Hiền

Thanh tra viên

nguyenvanhien@hanam.gov.vn

Đỗ Tiến Thuận

Chuyên viên Văn phòng

dotienthuan@hanam.gov.vn

Trần Quốc Hưng

Thanh tra viên

tranquochung.gt@hanam.gov.vn

Trần Huy Bình

Chuyên viên phòng QLVTPTNL

tranhuybinh@hanam.gov.vn

Nguyễn Duy Hiệp

Thanh tra viên

nguyenduyhiep@hanam.gov.vn

Phạm Văn Ninh

Nhân viên Thanh tra

phamvanninh@hanam.gov.vn

Lương Thị Dinh

Phó phòng KHTC

luongthidinh@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Bích Huệ

Kế toán Trung tâm ĐKPTGTVT

nguyenthibichhue@hanam.gov.vn

Nguyễn Thành Đồng

Phó phòng QLCLCTGT

nguyenthanhdong@hanam.gov.vn

Đỗ Trọng Tài

Phó phòng KHTC

dotrongtai@hanam.gov.vn

Phạm Tân Cương

Kế toán Thanh tra Sở

phamtancuong@hanam.gov.vn

Phạm Thị Thảo

Chuyên viên phòng KHTC

phamthithao@hanam.gov.vn

Nguyễn Quang Hưng

Trạm phó Trạm kiểm soát tải trọng xe

nguyenquanghung.gt@hanam.gov.vn

Trần Duy Bình

Nhân Viên TTĐTSH

tranduybinh@hanam.gov.vn

Nguyễn Đinh Vượng

Nhân Viên Trạm KSTTX

nguyendinhvuong@hanam.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nhân Viên TTĐTSH

nguyenthithuhien.gt@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Cam

Giám đốc TTĐKPTGT

nguyenvancam@hanam.gov.vn

Trần Văn Bình

Nhân viên TTĐKPTGT

tranvanbinh.gt@hanam.gov.vn

Nguyễn Cao Chiến

Nhân viên TTĐKPTGT

nguyencaochien@hanam.gov.vn

Mai Quang Lanh

Nhân viên TTĐKPTGT

maiquanglanh@hanam.gov.vn

Vũ Văn Khanh

Nhân viên TTĐKPTGT

vuvankhanh@hanam.gov.vn

Nguyễn Văn Hùng

Nhân viên TTĐKPTGT

nguyenvanhung.gt@hanam.gov.vn

Đỗ Trọng Tâm

Nhân viên TTĐKPTGT

dotrongtam@hanam.gov.vn

Tràn Thị Nga

Nhân viên TTĐKPTGT

tranthinga@hanam.gov.vn

Nguyễn Trung Kiên

Giám đốc Ban QLBX TT tỉnh

nguyentrungkien.gt@hanam.gov.vn

Bùi Đức Tĩnh

Chánh VP Ban ATGT

buiductinh@hanam.gov.vn

Phạm Hồng Khánh Linh

Chuyên viên

phamhongkhanhlinh@hanam.gov.vn

 

VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Bieu do chay xe
Thông báo đường dây nóng phục vụ tết
ATGT
Thông báo lộ trình đổi GPLX
Đường dây nóng 1
Đường dây nóng 2
Đường dây nóng 3
Footer SGTVT
Skip to main content