Banner SGTVT

Liên kết website

 
Trang chủ » Giao thông - vận tải Hà Nam 70 năm xây dựng và phát triển
Giao thông - vận tải Hà Nam 70 năm xây dựng và phát triển
RSS Giao thông - vận tải Hà Nam 70 năm xây dựng và phát triển
(21/08/2015)
(21/08/2015)
(21/08/2015)
(21/08/2015)
(21/08/2015)
Ngày 09/4/2015, UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 25/8/2011 của Tỉnh ủy về phát triển hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Hà Nam đến năm 2015
(21/08/2015)
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam tại Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị bàn giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh năm 2014 và những năm tiếp theo; công văn số 1127/UBND-CT ngày 10/6/2015 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PCI của tỉnh năm 2015; Căn cứ Quyết định số 451A/QĐ-UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011- 2015; trong những năm qua, Sở GTVT Hà Nam đã tập trung chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch nâng cao chỉ số PCI tại Sở
(21/08/2015)
(21/08/2015)
(21/08/2015)
(21/08/2015)
1
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Bieu do chay xe
Thông báo đường dây nóng phục vụ tết
ATGT
Thông báo lộ trình đổi GPLX
Đường dây nóng 1
Đường dây nóng 2
Đường dây nóng 3
Skip to main content