Banner SKHCN

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức sự kiện

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ: Đại hội Chi bộ Văn phòng 2 nhiệm kỳ 2018 - 2020

(17/01/2018) Chi bộ Văn phòng 2 (Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ) vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2020. Đây là chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tổ chức đại hội. Dự đại hội có đồng chí Lại Văn Hanh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở.

 Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2015 - 2018, chi bộ Văn phòng 2 luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong cơ quan; cùng với sự cố gắng, đoàn kết, thống nhất của cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Trong nhiệm kỳ, chi ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018 đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng: công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên luôn được chi bộ quan tâm, thực hiện thường xuyên thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, chi bộ đã tập trung lãnh đạo và triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức và lao động thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, xây dựng Đảng: tập thể chi ủy xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã xây dựng 02 điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng 01 mô hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: xây dựng người cán bộ, đảng viên trung thành, sáng tạo, làm việc năng suất, chất lượng và hiệu quả và 01 quần chúng được cử đi học lớp bồi dưỡng kiến thức về đảng. Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tham mưu cho Hội đồng KH&CN tỉnh tổ chức xét duyệt thuyết minh, thẩm định kinh phí và ký hợp đồng triển khai thực hiện 28 nhiệm vụ; tổ chức đánh giá nghiệm thu 41 nhiệm vụ KHCN; tham mưu xây dựng Chương trình và tổ chức Lễ ký kết Chương trình hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2017 - 2021; tham mưu cho lãnh đạo sở thẩm định công nghệ 22 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần hạn chế các công nghệ lạc hậu, ô nhiễm môi trường vào tỉnh; tham mưu cho lãnh đạo sở cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ cho 03 doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ cho 03 tổ chức; tổ chức 04 lớp tập huấn về chuyển giao công nghệ và đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh và các cán bộ làm công tác quản lý khoa học tuyến tỉnh, tuyến huyện; tham mưu giúp lãnh đạo Sở thành lập Hội đồng chuyên ngành xét duyệt và công nhận 771 sáng kiến cấp tỉnh; tham mưu và tổ chức thực hiện 09 cuộc thanh tra chuyên ngành về đo lường chất lượng xăng dầu, an toàn bức xạ, sở hữu trí tuệ với tổng số 89 cơ sở; chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành thực hiện quyết liệt và hoàn thành tốt Kế hoạch số 202 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tăng cường quản lý sản lượng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trong đó đã kiểm tra kỹ thuật, dán tem, niêm phong đồng hồ công tơ tổng 100% các cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam; qua đó đã tăng tiền thu thuế lên 16,5% so với chưa triển khai kế hoạch.

 Đồng chí Đặng Đình Thoảng, TUV, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đặng Đình Thoảng, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Văn phòng 2 trong nhiệm kỳ 2015 - 2018 và nhấn mạnh trong thời gian tới, chi bộ cần có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; có những giải pháp cụ thể hơn và đặc biệt bám sát vào chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết đại hội các cấp đề ra. Trong nhiệm kỳ 2018 - 2020, chi bộ cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ về mọi mặt của các cấp uỷ đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan; tiếp tục quan tâm, coi trọng công tác xây dựng Đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất từ cấp ủy đến từng đảng viên; chủ động trong việc đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó tập trung trọng tâm vào nội dung sinh hoạt theo chuyên đề để hoạt động của chi bộ trở lên thiết thực hơn.

Đồng chí Đặng Đình Thoảng, TUV, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khoá mới nhiệm kỳ 2018 - 2020

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá mới nhiệm kỳ 2018 - 2020 gồm 03 đồng chí, đồng chí Trần Thăng Long tiếp tục được bầu làm Bí thư Chi bộ Văn phòng 2./.

Hồng Nhung
Lich
VBQPPL
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Footer SKHCN
Skip to main content