Banner SKHCN

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức sự kiện » Tin nội bộ

Sở Khoa học và Công nghệ: Tổng kết công tác khoa học và công nghệ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

(15/01/2018) Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác khoa học và công nghệ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 . Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; Phòng Kinh tế thành phố Phủ Lý.

 Báo cáo tổng kết tại hội nghị nêu rõ, năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động khoa học và công nghệ; quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; 10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2016 đều được triển khai hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Các đề tài, dự án đã được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, tập trung nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả quản lý, sản xuất, khai thác các thế mạnh của tỉnh. Trong năm 2017, kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ nghệ trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, chú trọng đổi mới phương pháp quản lý các đề tài, dự án bằng việc tăng cường hình thức “tuyển chọn” thay cho hình thức “xét giao trực tiếp” để lựa chọn các đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Trong năm, tổ chức xét duyệt thuyết minh, thẩm định kinh phí và ký hợp đồng triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp tỉnh; nghiệm thu và thanh lý hợp đồng 8 nhiệm vụ Khoa học và công nghệ; thành lập 05 Hội đồng tư vấn xác định 05 nhiệm vụ khoa học và công nghệ; cấp giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ cho 03 đơn vị; thẩm định công nghệ 04 dự án đầu tư; hướng dẫn 01 doanh nghiệp hoàn thiện đăng ký đề xuất dự án đổi mới Công nghệ cấp quốc gia; 01 doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp Khoa học công nghệ; hoàn thành điều tra công nghệ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh; tổ chức 04 lớp tập huấn về chuyển giao công nghệ và đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh và các cán bộ làm công tác quản lý khoa học tuyến tỉnh, tuyến huyện; xét duyệt công nhận 385 sáng kiến của các Ban, Sở, ngành, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố đạt sáng kiến cấp tỉnh; cấp và gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 08 cơ sở sử dụng thiết bị x- quang trong y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam; thực hiện 03 cuộc thanh tra chuyên ngành về đo lường chất lượng xăng dầu, an toàn bức xạ, sở hữu trí tuệ với tổng số 37 cơ sở (phát hiện và xử phạt 01 cơ sở vi phạm về đo lường); chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành thực hiện quyết liệt và hoàn thành tốt Kế hoạch số 202/KH-UBND của UBND tỉnh, trong đó đã kiểm tra kỹ thuật, dán tem, niêm phong đồng hồ công tơ tổng 100% các cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam qua đó đã tăng tiền thu thuế lên 16,5% so với chưa triển khai kế hoạch. Một số nhiệm vụ khác như cải cách hành chính; công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và kiểm định, kiểm nghiệm cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị cũng đã thẳng thắn nêu ra những vấn đề còn tồn tại trong quá trình triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đưa ra các giải pháp khắc phục, đó là: làm thế nào để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra của ngành Khoa học và Công nghệ; tăng cường công tác tự chủ tại Trung tâm; công tác quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể trên địa bàn tỉnh...

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành khoa học và công nghệ và nhấn mạnh, những kết quả đạt được là khá toàn diện, các nhiệm vụ khoa học đã được triển khai theo đúng tiến độ, có nhiều đổi mới, có tính ứng dụng cao, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đặc biệt là đã bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh qua đó đã góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Trong năm 2018, Sở cần có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; có những giải pháp cụ thể hơn nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển của tỉnh như: phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ công nghệ cao và cần tập trung vào những nhiệm vụ khoa học công nghệ mang tính trọng điểm, tiếp tục ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào trong đời sống, sản xuất nông nghiệp, nông thôn, cải thiện môi trường.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho đồng chí Đặng Đình Thoảng, TUV, Giám đốc Sở và đồng chí Trần Thị Hồng Hạnh, Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

  Tại hội nghị, 01 tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 04 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 01 cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 10 cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở./.

Hồng Nhung
Lich
VBQPPL
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Footer SKHCN
Skip to main content