Banner SKHCN

Liên kết website

 
Trang chủ » Đề tài/dự án NCKH

Danh mục các chương trình, đề tài, dự án NCKH

(21/02/2017)

 1. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn tại tỉnh Hà Nam

- Mã số:

- Tên: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn tại tỉnh Hà Nam

- Cấp quản lý: Cấp tỉnh

- Lĩnh vực: KHCN

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính tỉnh Hà Nam

- Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/07/2012

 2. Ứng dụng công nghệ tiến tiến xây dựng mô hình sản xuất hoa lan Hồ Điệp theo quy mô công nghiệp tại Bình Lục - Hà Nam

 - Mã số:

- Tên: Ứng dụng công nghệ tiến tiến xây dựng mô hình sản xuất hoa lan Hồ Điệp theo quy mô công nghiệp tại Bình Lục - Hà Nam

- Cấp quản lý: Cấp tỉnh

- Lĩnh vực: KHCN

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Hoa, cây cảnh - Viện Nghiên cứu Rau quả

- Thời gian thực hiện: từ tháng 4/2013  đến tháng 4/2015

 3. Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến sản xuất hoa chất lượng cao tại huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam

- Mã số:

- Tên: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến sản xuất hoa chất lượng cao tại huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam

- Cấp quản lý: Cấp tỉnh

- Lĩnh vực: KHCN

- Đơn vị chủ trì: Uỷ ban nhân dân huyện Bình Lục

- Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 1/2009 đến tháng 12/2010)

 4. Xây dựng mô hình sản xuất rau mầm quy mô hộ gia đình thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- Mã số:

- Tên: Xây dựng mô hình sản xuất rau mầm quy mô hộ gia đình thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- Cấp quản lý: Cấp tỉnh

- Lĩnh vực: KHCN

- Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2010 - 9/2011

 5. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý hành nghề y, y học cổ truyền, trang thiết bị y tế tư nhân và hành nghề dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam

- Mã số:

- Tên: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý hành nghề y, y học cổ truyền, trang thiết bị y tế tư nhân và hành nghề dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam

- Cấp quản lý: Cấp tỉnh

- Lĩnh vực: KHCN

- Đơn vị chủ trì: Sở Y tế tỉnh Hà Nam

- Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ tháng 9/2010 - tháng 9/2011

 6. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Hà Nam

- Mã số:

- Tên: Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Hà Nam

- Cấp quản lý: Cấp tỉnh

- Lĩnh vực: KHCN

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 10 năm 2012

 7. Xây dựng hệ thống giao ban trực tuyến từ tỉnh đến huyện, thành phố tỉnh Hà Nam

- Mã số:

- Tên: Xây dựng hệ thống giao ban trực tuyến từ tỉnh đến huyện, thành phố tỉnh Hà Nam

- Cấp quản lý: Cấp tỉnh

- Lĩnh vực: KHCN

- Đơn vị chủ trì: Viễn thông Hà Nam

- Thời gian thực hiện: 06 tháng, từ tháng 05/2011 - tháng 10/2011

 8. Xây dựng mô hình chăn nuôi bò tập trung tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên

- Mã số:

- Tên: Xây dựng mô hình chăn nuôi bò tập trung tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên

- Cấp quản lý: Cấp tỉnh

- Lĩnh vực: KHCN

- Đơn vị chủ trì: UBND xã Mộc Bắc – Duy Tiên

- Thời gian thực hiện:

 9. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Hà Nam

- Mã số:

- Tên: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Hà Nam

- Cấp quản lý: Cấp tỉnh

- Lĩnh vực: KHCN

- Đơn vị chủ trì: Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Hà Nam

- Thời gian thực hiện: 18 tháng, từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 02 năm 2013

 10. Xây dựng mô hình phát triển cây rau sắng tại vùng đồi núi huyện Kim Bảng và Thanh Liêm tỉnh Hà Nam

- Mã số:

- Tên: Xây dựng mô hình phát triển cây rau sắng tại vùng đồi núi huyện Kim Bảng và Thanh Liêm tỉnh Hà Nam

- Cấp quản lý: Bộ Khoa học và Công nghệ Ủy quyền cho địa phương quản lý

- Lĩnh vực: KHCN

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ và Kiểm định, Kiểm nghiệm – Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2013

 11. Xây dựng phần mềm giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý

- Mã số:

- Tên: Xây dựng phần mềm giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý

- Cấp quản lý: Cấp tỉnh

- Lĩnh vực: KHCN

- Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Phủ Lý - Hà Nam

- Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ tháng 01 năm 2010 - tháng 01 năm 2011

 12. Nghiên cứu điều trị dự phòng lao bằng INH (izoniazid hominid) cho đối tượng nhiễm HIV và nguy cơ cao tại thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam năm 2010 - 2011

- Mã số:

- Tên: Nghiên cứu điều trị dự phòng lao bằng INH (izoniazid hominid) cho đối tượng nhiễm HIV và nguy cơ cao tại thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam năm 2010 - 2011

- Cấp quản lý: Cấp tỉnh

- Lĩnh vực: KHCN

- Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Hà Nam

- Thời gian thực hiện: Từ 01/2010 đến tháng 12/2011

 13. Mở rộng quy mô dự án “Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn - nấm dược liệu theo hướng công nghiệp tại tỉnh Hà Nam”

- Mã số:

- Tên: Mở rộng quy mô dự án “Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn - nấm dược liệu theo hướng công nghiệp tại tỉnh Hà Nam”

- Cấp quản lý: Bộ Khoa học và Công nghệ Ủy quyền cho địa phương quản lý

- Lĩnh vực: KHCN

- Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH mây tre xuất khẩu Ngọc Động – Hà Nam

- Thời gian thực hiện: 30 tháng từ tháng 4/2012 đến tháng 9/2014

 14. Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn - nấm dược liệu theo hướng công nghiệp tại tỉnh Hà Nam

- Mã số:

- Tên: Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn - nấm dược liệu theo hướng công nghiệp tại tỉnh Hà Nam

- Cấp quản lý: Bộ Khoa học và Công nghệ Ủy quyền cho địa phương quản lý

- Lĩnh vực: KHCN

- Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH mây tre xuất khẩu Ngọc Động – Hà Nam

- Thời gian thực hiện: 30 tháng (từ tháng 4/2011 đến tháng 9/2013)

 15. Ứng dụng công nghệ vi sinh đa chủng, sản xuất phân hữu cơ vi sinh POLYFA từ bã nấm, than bùn phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà-Nam

- Mã số:

- Tên: Ứng dụng công nghệ vi sinh đa chủng, sản xuất phân hữu cơ vi sinh POLYFA từ bã nấm, than bùn phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà-Nam

- Cấp quản lý: Bộ Khoa học và Công nghệ

- Lĩnh vực: KHCN

- Đơn vị chủ trì: Chi nhánh công ty TNHHTM Bông Lúa Vàng

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2014

 16. Tích hợp các giải pháp quản lý và mô hình khung trên đơn vị điểm TCVN ISO 9001:2008

- Mã số:

- Tên: Tích hợp các giải pháp quản lý và mô hình khung trên đơn vị điểm TCVN ISO 9001:2008

- Cấp quản lý: Cấp tỉnh

- Lĩnh vực: KHCN

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và công nghệ Hà Nam

- Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013

 17. Xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ rau, quả an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP tại bãi Non, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam

- Mã số:

- Tên: Xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ rau, quả an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP tại bãi Non, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam

- Cấp quản lý: Bộ Khoa học và Công nghệ Ủy quyền cho địa phương quản lý

- Lĩnh vực: KHCN

- Đơn vị chủ trì: Hợp tác xã Phát triển nông nghiệp sạch Chân Lý

- Thời gian thực hiện: 24 tháng. Từ tháng 4/2013 đến tháng 5/2015

Lich
VBQPPL
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Footer SKHCN
Skip to main content