Banner SKHCN

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức sự kiện » Tin trong tỉnh
Tin trong tỉnh
RSS Tin trong tỉnh
(29/12/2017)
(29/12/2017)
(26/12/2017)
(04/12/2017)
(09/11/2017)
(16/10/2017)
(24/01/2017)
(28/12/2016)
Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2668/KH - UBND về Hành động thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp của tỉnh đạt các mục tiêu chủ yếu như: 90% cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh được hướng dẫn các nội dung cơ bản về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; 505 cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; từ 25 - 50% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn và các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn sẽ tiết kiệm được từ 5 - 13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản xuất...
(28/12/2016)
Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành của tỉnh vừa tổ chức hội nghị nghiệm thu dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cá kho Nhân Hậu dùng cho sản phẩm cá kho của xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Dự án do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì hội nghị.
(28/12/2016)
Hội đồng chuyên ngành xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh vừa tổ chức Hội nghị xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016. Tiến sỹ Đặng Đình Thoảng, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh chủ trì hội nghị.
Lich
VBQPPL
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Skip to main content