Banner SKHCN

Liên kết website

 
Trang chủ » Tuyên truyền phổ biến KH - CN
(21/06/2016)
ngày 17/6/2016 - Về việc ban hành Kế hoạch cả cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
>>Xem thêm
(24/06/2015)
Theo khoản 17, điều 4, Luật SHTT Việt Nam, nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.
>>Xem thêm
(20/06/2016)
ngày 16/6/2016 - Kế hoạch kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
>>Xem thêm
(21/06/2016)
ngày 17/6/2016 - Về việc ban hành Kế hoạch cả cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
>>Xem thêm
Lich
VBQPPL
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Skip to main content