Banner SKHCN

Liên kết website

 
Trang chủ » Chiến lược - Kế hoạch - Quy hoạch
Chiến lược - Kế hoạch - Quy hoạch
RSS Chiến lược - Kế hoạch - Quy hoạch
(06/11/2017)
(22/08/2017)
(22/08/2017)
(22/08/2017)
(22/08/2017)
(24/06/2015)
Quyết định số 779/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam ngày 01 tháng 8 năm 2014
(24/06/2015)
Quyết định số 1337/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam bàn hành ngày 12 tháng 11 năm 2014
(25/09/2014)
Ngày 10/9/2014, Bộ KH&CN cùng Hội Vật lý Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Định hướng nghiên cứu ưu tiên ngành Vật lý đến năm 2020” tại Hà Nội, đề xuất tám chuyên ngành nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng cần được ưu tiên đầu tư phát triển.
(25/09/2014)
Theo Thông tư liên tịch số 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, vốn điều lệ của Quỹ này là 1.000 tỷ đồng do ngân sách nhà nước (NSNN) về hoạt động khoa học, công nghệ cấp.
(15/09/2014)
Thực hiện chương trình công tác được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, Chánh Thanh tra Bộ đã ký quyết định thành lập 03 tổ công tác kiểm tra việc thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2014 về phương tiện đo nhóm 2 và an toàn bức xạ đối với các cơ sở sử dụng thiết bị x-quang y tế tại 13 tỉnh/ thành phố trong cả nước.
1
Lich
VBQPPL
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Skip to main content