Banner SKHCN

Liên kết website

 
Họ và tênChức vụĐịa chỉ thư điện tử
Đặng Đình Thoảng Giám đốc Sở KHCN dangdinhthoang@hanam.gov.vn
Hòm Thư Chung skhcn@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Út Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở nguyenvanut@hanam.gov.vn
Trần Thị Hồng Hạnh Chánh văn phòng tranthihonghanh@hanam.gov.vn
Đào Xuân Bất Chánh thanh tra daoxuanbat@hanam.gov.vn
Tạ Thị Lan Hương Phó Chánh thanh tra tathilanhuong@hanam.gov.vn
Trần Đình Biên trandinhbien@hanam.gov.vn
Phạm Anh Tuấn Chi cục phó TCĐLCL phamanhtuan.khcn@hanam.gov.vn
Vũ Thị Phương Thảo vuthiphuongthao@hanam.gov.vn
Dương Ngọc Quỳnh Phó Giám đốc duongngocquynh@hanam.gov.vn
Trần Thăng Long Trưởng phòng QLKH tranthanglong@hanam.gov.vn
Vũ Đức Huy Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành vuduchuy@hanam.gov.vn
Trần Thị Lan Phó trưởng phòng Quản lý chuyên ngành tranthilan@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Tuân nguyenvantuan@hanam.gov.vn
Vũ Đình Long vudinhlong@hanam.gov.vn
Nguyễn Quốc Ân Giám đốc Trung tâm ƯDTB&KĐKN nguyenquocan@hanam.gov.vn
Ngô Thị Phương ngothiphuong@hanam.gov.vn
Dương Thị Mai Sâm duongthimaisam@hanam.gov.vn
Nguyễn Quỳnh Nga nguyenquynhnga@hanam.gov.vn
Vũ Văn Thường Chi cục trưởng TCĐLCL vuvanthuong.khcn@hanam.gov.vn
Nguyễn Tất Nhiên Phó Giám đốc nguyentatnhien@hanam.gov.vn
Trần Xuân Hội Phó trưởng phòng QLCN và TTCN tranxuanhoi@hanam.gov.vn
Trần Thị Thu Phương tranthithuphuong@hanam.gov.vn
Đoàn Hạnh Phúc doanhanhphuc@hanam.gov.vn
Phạm Bá Nghĩa phambanghia@hanam.gov.vn
Phạm Thanh Tuấn phamthanhtuan@hanam.gov.vn
Mã Thị Bích Nhạn Phó giám đốc Trung tâm ƯDTB&KĐKN mathibichnhan@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Hoa nguyenthihoa.khcn@hanam.gov.vn
Đỗ Thị Huệ dothihue@hanam.gov.vn
Trịnh Văn Mạnh trinhvanmanh@hanam.gov.vn
Đỗ Mạnh Dũng Quản trị mạng domanhdung@hanam.gov.vn / khcnhanam@gmail.com
Lich
VBQPPL
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Footer SKHCN
Skip to main content