Banner SKHDT

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Bộ máy tổ chức » Các phòng chuyên môn

Các phòng nghiệp vụ chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

(21/09/2010)

Văn phòng Sở:

Điện thoại: 03513.840.096.

Bà: Nguyễn Thị Kim Thoa

- Chức vụ: Chánh văn phòng

- Điện thoại: 0913.252.989

- Email: nguyenthithoa.khdt@hanam.gov.vn

Phòng Kế hoạch Tổng hợp:

Điện thoại: 03513.854.317.

1) Ông: Đinh Chí Hòa

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0912.105.335

- Email: dinhchihoa@hanam.gov.vn

2) Bà: Lương Thị Thuý

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0984.577.008

- Email: luongthithuy@hanam.gov.vn

Phòng Hợp tác đầu tư

Điện thoại: 03513.854.318.

 1) Ông: Nguyễn Như Uy

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0912.726.051

- Email: nguyennhuuy@hanam.gov.vn

 2) Ông: Đặng Văn Hồng

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Điện thoại: 0904.546.113

- Email: dangvanhong@hanam.gov.vn

Phòng Kế hoạch Kinh tế ngành

Điện thoại: 03513.851.824.

1) Bà: Nguyễn Thị Hà

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0982.311.776

- Email: nguyenthiha.khdt@hanam.gov.vn

2) Ông: Cao Xuân Lâm

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Điện thoại: 0989.056.036

- Email: caoxuanlam@hanam.gov.vn

Phòng Kế hoạch Lao động - Văn xã.

Điện thoại: 03513.854.322.

1) Bà: Ngô Thị Hương Lan

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0983.542.466

- Email: ngohuonglan@hanam.gov.vn

2) Bà: Nguyễn Thị Kim Liên.

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng.

- Điện thoại: 0912686787

Phòng Đăng ký kinh doanh.

Điện thoại: 03513.857.381.

1) Bà: Phạm Thị Thu Hà.

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0977.756.275

- Email: phamthuha.khdt@hanam.gov.vn

 Phòng Thẩm định và giám sát đầu tư.

Điện thoại: 03513.829.970

1) Ông: Lê Đức Phúc.

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 0912.228182

- Email: leducphuc@hanam.gov.vn

2) Ông: Nguyễn Hoài Nam

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Điện thoại: 0914328829

Thanh tra Sở.

Điện thoại: 03513.851.824.

1) Bà: Nguyễn Thị Huệ

- Chức vụ:Chánh thanh tra

- Điện thoại: 0982.279.669

- Email: nguyenthihue.khdt@hanam.gov.vn

2) Ông: Mai Quang Hà.

- Chức vụ: Phó Chánh thanh tra

- Điện thoại: 0912.451597

- Email: maiquangha@hanam.gov.vn

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

Điện thoại: 0351.3589568

1) Ông: Hoàng Cao Liêm

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 0982.382119

- Email: hoangcaoliem@hanam.gov.vn

Ông: Nguyễn Trường Giang

- Chức vụ: Phó giám đốc

 - Điện thoại: 0982124266

  

 

VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Dich vu cong
bản tin ktdt
Danh bạ thư điện tử
Công ty Cổ phần MISA
Footer SKHDT
Skip to main content