Banner SKHDT

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức sự kiện » Tin trong tỉnh

Mô hình điểm trong học và làm theo Bác ở Sở Kế hoạch và Đầu tư

(01/11/2017)

Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chọn chi bộ 4 thực hiện điểm với nội dung "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp".

 Là cơ quan đầu mối, tổng hợp về các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) có mối liên hệ chặt chẽ với công dân, tổ chức và doanh nghiệp (DN). Chính vì vậy, ngay khi có kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xây dựng mô hình điểm về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Sở KH&ĐT đã chọn nội dung "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) phục vụ tốt hơn người dân và DN" để triển khai tại đơn vị. Kết quả sau gần 1 năm tổ chức thực hiện mô hình, tinh thần trách nhiệm, thái độ, chất lượng công việc của đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) của đơn vị có chuyển biến tích cực, được người dân, DN ghi nhận, đánh giá cao.

 

 Cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục đăng ký kinh doanh.

Đảng bộ Sở KH&ĐT đã chọn Chi bộ 4 gồm 3 phòng: Thẩm định và Giám sát đầu tư, Lao động Văn xã, Kinh tế ngành - đây là những đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc cho người dân, DN tổ chức thực hiện điểm. Chi bộ 4 đã xây dựng kế hoạch, nghiêm túc tổ chức, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức (CB, ĐV, CC) các nội dung, nhiệm vụ thực hiện mô hình điểm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, 100% CB, ĐV, CC trong chi bộ đã nghiêm túc đăng ký thực hiện quy định về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, quy tắc ứng xử của CBCC và Quy chế làm việc của cơ quan.

Chuyển biến rõ nét nhất sau gần 1 năm thực hiện mô hình điểm, CBCC Chi bộ 4 đã phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu giúp lãnh đạo sở "chung tay cải cách TTHC" bằng tinh thần, trách nhiệm cao với nhiều nội dung trọng tâm như: Cải cách thể chế, cải cách TTHC, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, hiện đại hóa nền hành chính... 
Với phương châm "Nhanh hơn, thuận lợi hơn, thân thiện hơn", Chi bộ 4 còn thường xuyên rà soát đơn giản hoá, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC trong Bộ TTHC của sở, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh của tổ chức, DN, trong đó ưu tiên TTHC về đầu tư, đăng ký DN, đấu thầu... Việc rà soát, đơn giản hóa TTHC luôn bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả trong giải quyết công việc hành chính, loại bỏ những thủ tục rườm rà gây khó khăn cho người dân và nhà đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao tính minh bạch, dân chủ trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn. 
Từ đầu năm đến nay, các phòng nghiệp vụ của Chi bộ 4 đã phối hợp rà soát, tham mưu với lãnh đạo sở đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ 1 thủ tục; ban hành mới 25 thủ tục; cắt giảm 50% thời gian giải quyết đối với các TTHC. TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&ĐT được niêm yết công khai, đầy đủ trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, ngành và tại địa điểm tiếp dân, bảo đảm thuận lợi cho việc tra cứu, kiểm tra, kiểm soát về hồ sơ và thời gian giải quyết cho người dân, DN. 
Cùng với đó, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&ĐT được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông". Kết quả trong 10 tháng đầu năm, ngành đã tiếp nhận, giải quyết 1.811 hồ sơ (trong đó, trên 88% số hồ sơ giải quyết trước hạn, không có hồ sơ quá hạn).

Đồng chí Nguyễn Văn Oang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết: Mặc dù, mô hình điểm "Đẩy mạnh cải cách TTHC phục vụ tốt hơn người dân và DN" tại Chi bộ 4 triển khai thực hiện chưa được 1 năm, song đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách TTHC chung của ngành. Chuyển biến rõ nét nhất trong đội ngũ CBCC là phong cách làm việc, thái độ phục vụ người dân, DN được nâng lên. Công tác quản lý, hướng dẫn đăng ký đầu tư, kinh doanh, đấu thầu, xây dựng có cải tiến rõ rệt từ quy trình tiếp nhận, đến thẩm định hồ sơ, giải quyết nhanh, đúng quy định. 
Ngoài ra, chi bộ đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng CBCC phù hợp với năng lực, trình độ, có kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thường kỳ, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục hạn chế. Đặc biệt, các phòng chuyên môn đã gắn kết việc thực hiện các nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chức năng, nhiệm vụ, nhất là phát huy trách nhiệm người đứng đầu.

Với những kết quả đạt được từ mô hình điểm của Chi bộ 4, Sở KH&ĐT tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC, phấn đấu đến năm 2020, giảm tối thiểu 70% thời gian giải quyết TTHC so với quy định; hằng quý kiểm tra, rà soát, đề nghị UBND tỉnh bãi bỏ, điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung các TTHC của đơn vị. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, tác nghiệp của CBCC, phát huy và hoàn thiện hình thức hướng dẫn lập hồ sơ TTHC qua mạng, bảo đảm thời gian và chất lượng giải quyết công việc cho người dân, DN.

 

Báo Hà Nam Online

Các tin liên quan:

VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Dich vu cong
bản tin ktdt
Danh bạ thư điện tử
Công ty Cổ phần MISA
Footer SKHDT
Skip to main content