Banner SKHDT

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và xây dựng rãnh thoát nước dọc tuyến ĐH01 đoạn Km0+00 - Km 2+00 và đoạn vào UBND phường, trường tiểu học, trường THCS phường Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý

(02/12/2016)

 1. Tên dự án: Dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và xây dựng rãnh thoát nước dọc tuyến ĐH01 đoạn Km0+00 - Km 2+00 và đoạn vào UBND phường, trường tiểu học, trường THCS phường Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý.

2. Chủ đầu tư: Sở giao thông vận tải tỉnh Hà Nam.

3. Mục tiêu chính: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và xây dựng rãnh thoát nước nhằm đảm bảo giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

4. Địa điểm đầu tư: Dọc tuyến ĐH01 đoạn Km0+00 - Km 2+00 và đoạn vào UBND phường, trường tiểu học, trường THCS phường Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý

5. Tổng mức đầu tư: 5.670 triệu đồng

6. Thời gian thực hiện: Năm 2015

7. Nguồn vốn đầu tư: NSNN

8. Tình trạng dự án: Đã thực hiện

Xem thông tin chi tiết dự án tại đây.

VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Dich vu cong
bản tin ktdt
Danh bạ thư điện tử
Công ty Cổ phần MISA
Footer SKHDT
Skip to main content