Banner SKHDT

Liên kết website

 
Trang chủ » Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển » Thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành
Thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành
RSS Thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành
(18/07/2014)
Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, Đảng ta đã nhấn mạnh: “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XVIII xác định phát triển nguồn nhân lực là 1 trong 6 chương trình trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 – 2015.
(18/07/2014)
(18/07/2014)
(17/07/2014)
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể Cải cách thủ tục hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Căn cứ văn bản số 725/BNV-CCHC ngày 01/3/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo kết quả cải cách thủ tục hành chính hàng năm. Căn cứ Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Chương trình cải cách TTHC nhà nước giai đoạn 2013 – 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Căn cứ văn bản số 326/SNV-TCBMĐT ngày 02/7/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2015. Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch Cải cách hành chính năm 2015 của đơn vị như sau:
(10/07/2013)
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể Cải cách thủ tục hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Căn cứ công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01/3/2012 của Bộ Nội vụ và công văn số 09/SNV-BMĐT ngày 09/01/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo CCHC hàng năm. Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch Cải cách hành chính năm 2013 và trong giai đoạn 2013 - 2015 của Sở như sau:
(31/01/2013)
Chiều ngày 29/01/2013, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam, Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổ chức Hội nghị thẩm định Quy hoạch phát triển bền vững tỉnh Hà Nam đến năm 2020.
(30/01/2013)
(25/01/2013)
(17/01/2013)
(08/02/2010)
Ngoài hệ thống luật pháp, chính sách của Nhà nước về đầu tư kinh doanh đang tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tạo mặt bằng pháp lý chung cho cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng hơn, phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu của việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã xây dựng các khung chính sách cụ thể, phù hợp với điều kiện của tỉnh nhằm khuyến khích, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính.
1
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Dich vu cong
bản tin ktdt
Danh bạ thư điện tử
Công ty Cổ phần MISA
Skip to main content