Banner SKHDT

Liên kết website

 
Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư
RSS Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư
(21/09/2015)
(18/07/2014)
(18/07/2014)
V/v bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 và Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012
(18/07/2014)
(18/07/2014)
(17/07/2014)
(17/07/2014)
(22/06/2014)
Ngày 03 tháng 6 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND Quy định hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế: Điều 9 Quyết định số 1428/2001/QĐ-UB ngày 19/12/2001 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về cơ chế và chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Điểm 2 Khoản 2 Điều 12 Quyết định số 829/2003/QĐ-UB ngày 01/8/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định ĐTXD và quản lý cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện, thị xã và cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề xã, thị trấn; Điểm 1 Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 863/2003/QĐ-UB ngày 05/8/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.
(23/08/2013)
(1). Cung cấp đủ điện 24/24 giờ cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.
1
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Dich vu cong
bản tin ktdt
Danh bạ thư điện tử
Công ty Cổ phần MISA
Skip to main content