Banner SKHDT

Liên kết website

 
Trang chủ » Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển
(18/07/2014)
Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, Đảng ta đã nhấn mạnh: “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XVIII xác định phát triển nguồn nhân lực là 1 trong 6 chương trình trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 – 2015.
>>Xem thêm
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Dich vu cong
bản tin ktdt
Danh bạ thư điện tử
Công ty Cổ phần MISA
Skip to main content