Banner SKHDT

Liên kết website

 
Họ và tênChức vụĐịa chỉ thư điện tử
Nguyễn Văn Oang Giám đốc Sở KHĐT nguyenvanoang@hanam.gov.vn
Bùi Hồng Thanh Phó Giám đốc buihongthanh@hanam.gov.vn
Phan Văn Trinh Phó Giám đốc phanvantrinh@hanam.gov.vn
Hòm thư chung skhdt@hanam.gov.vn
Đinh Chí Hòa dinhchihoa@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Hiển nguyenthihiena@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Huệ nguyenthihue.khdt@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Thoa nguyenthithoa.khdt@hanam.gov.vn
Mai Quang Hà maiquangha@hanam.gov.vn
Lê Đức Phúc leducphuc@hanam.gov.vn
Nguyễn Như Uy nguyennhuuy@hanam.gov.vn
Lương Thị Thúy luongthithuy@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Hưng nguyenvanhung.khdt@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Hiền nguyenthihien@hanam.gov.vn
Lê Thị Loan lethiloan.khdt@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Thỉnh nguyenvanthinh@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Hà nguyenthiha.khdt@hanam.gov.vn
Ngô Hương Lan ngohuonglan@hanam.gov.vn
Đặng Văn Hồng dangvanhong@hanam.gov.vn
Phạm Thu Hà phamthuha.khdt@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Kim Liên nguyenthikimlien@hanam.gov.vn
Trương Minh Hữu truongminhhuu@hanam.gov.vn
Nguyễn Hoài Nam nguyenhoainam@hanam.gov.vn
Nguyễn Trường Giang nguyentruonggiang@hanam.gov.vn
Phan Đức Chính phanducchinh@hanam.gov.vn
Hoàng Vũ hoangvu@hanam.gov.vn
Cao Phương Lan caophuonglan@hanam.gov.vn
Đinh Ngọc Duy dinhngocduy@hanam.gov.vn
Trần Văn Thưởng tranvanthuong@hanam.gov.vn
Hoàng Cao Liêm hoangcaoliem@hanam.gov.vn
Nguyễn Xuân Đức nguyenxuanduc@hanam.gov.vn
Ngô Quỳnh Nga ngoquynhnga@hanam.gov.vn
Phạm Lê Hoàng phamlehoang@hanam.gov.vn
Dương Tuấn Dũng duongtuandung@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Khỏe nguyenvankhoe@hanam.gov.vn
Nguyễn Xuân Chủng nguyenxuanchung@hanam.gov.vn
Ngô Thừa Ân ngothuaan@hanam.gov.vn
Lã Xuân Tiến laxuantien@hanam.gov.vn
Nguyễn Đức Thịnh nguyenducthinh@hanam.gov.vn
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
Dich vu cong
bản tin ktdt
Danh bạ thư điện tử
Công ty Cổ phần MISA
Footer SKHDT
Skip to main content