Banner SLDTBXH

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức

(22/02/2011)

Cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gồm có:
I. Lãnh đạo Sở: có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.
II. Cơ cấu tổ chức của Sở gồm:

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ
1. Văn phòng.
2. Thanh tra.
3. Phòng Kế hoạch - Tài chính
4. Phòng Người có công
5. Phòng Dạy nghề
6. Phòng Bảo trợ xã hội
7. Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới
8. Phòng Việc làm - An toàn lao động
9. Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội

10. Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội      
Các đơn vị trực thuộc Sở:
1. Trường Cao đẳng nghề Hà nam
2. Trường Trung cấp Nghề công nghệ Hà Nam
3. Trung tâm Dịch vụ việc làm
4. Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần
5. Trung tâm Công tác xã hội

6. Trung tâm Nuôi dưỡng TBB nặng và Điều dưỡng NCC tỉnh Hà Nam

 

 

QTM
VBQPPL
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Hỏi đáp trực tuyến
Trung tâm Giới thiệu việc làm
Cao đẳng nghề Hà Nam
Footer SLDTBXH
Skip to main content