Banner SLDTBXH

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức sự kiện » Tin hoạt động ngành

Trên 90.000 lao động được bàn giao sổ Bảo hiểm xã hội

(15/01/2018) Ngay khi có chủ trương bàn giao sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động quản lý của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã tập trung thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tiến tới thực hiện lộ trình cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử theo quy định của Luật BHXH. Thống kê đến cuối năm 2017, BHXH tỉnh đã thực hiện bàn giao 90.630 sổ, đạt 79,4%, tỷ lệ đồng bộ dữ liệu cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT đạt 99,4%. Việc bàn giao sổ BHXH nhằm minh bạch thông tin về quá trình đóng BHXH, hạn chế tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH, cũng như trường hợp doanh nghiệp đã giữ sổ BHXH của người lao động khi xảy ra tranh chấp lao động, gây khó khăn và phức tạp cho cả cơ quan BHXH và người lao động trong quá trình giải quyết các chế độ BHXH.

Cũng trong năm 2017, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh việc thực hiện cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đầy đủ cho các đối tượng tham gia; ghi, cập nhật quá trình đóng và những thay đổi trong việc đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của từng đối tượng để làm cơ sở pháp lý cho việc giải quyết chế độ; rà soát sổ BHXH, thẻ BHYT để hạn chế việc cấp trùng, xác nhận không đúng thời gian tham gia BHXH của người lao động; quản lý chặt chẽ phôi sổ BHXH, thẻ BHYT. Tổng số lao động đã được cấp sổ BHXH là 114.086 người, đạt 99,9% so với lao động tham gia BHXH./.

Báo Hà Nam
VBQPPL
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Hỏi đáp trực tuyến
Trung tâm Giới thiệu việc làm
Cao đẳng nghề Hà Nam
Footer SLDTBXH
Skip to main content