Banner SLDTBXH

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở

(18/04/2012)
 
                                                                                             

1. Giám đốc: Nguyễn Mạnh Tiến

Sinh năm: 1964

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0226.

Điện thoại di động:  0912-001-507

Email: nguyenmanhtien@hanam.gov.vn

Chỉ đạo công tác: Kế hoạch tài chính, Thanh tra Sở, .

Phụ trách: Công tác thanh tra, kế hoạch tài chính, Tổ chức cán bộ; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Sở; Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ; Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãnh phí và thực hành tiết kiệm của Sở;


 

2. Phó giám đốc: Trương Công Khải

Sinh năm 1973

Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Điện thoại: 0226 3600-000

Điện thoại di động:   0945-600-000

Email: truongcongkhai@hanam.gov.vn

Địa chỉ nhà riêng: Phường Minh Khai - Phủ Lý

Chỉ đạo công tác văn phòng, lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em, lĩnh vực bảo hiểm và bình đẳng giới.

Phụ trách đơn vị: Văn phòng, Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Phòng Bảo hiểm và Bình đẳng giới.

Theo dõi hoạt động lĩnh vực Lao động - NCC và Xã hội các huyện:  Kim Bảng,  Lý Nhân.

 

3. Phó giám đốc: Đặng Xuân Hải

Sinh năm 1966

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0226.

Điện thoại di động:  0912-716-587

Email: dangxuanhai@hanam.gov.vn

Địa chỉ nhà riêng: Phường Trần Hưng Đạo - TP. Phủ Lý

Chỉ đạo công tác: Người có công, Dạy nghề.

Phụ trách các đơn vị: Phòng Người có công, phòng Dạy nghề, Trung tâm Nuôi dưỡng TBB nặng và Điều dưỡng NCC Hà Nam, Trường Cao đẳng nghề Hà Nam, Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hà Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Cựu TNXP.

Theo dõi hoạt động lĩnh vực Lao động - NCC và Xã hội các huyện: Duy Tiên, Bình Lục

VBQPPL
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Hỏi đáp trực tuyến
Trung tâm Giới thiệu việc làm
Cao đẳng nghề Hà Nam
Footer SLDTBXH
Skip to main content