Banner SLDTBXH

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin chỉ đạo điều hành
(06/07/2017)
Ngày 05/7/2017, Sở Lao động - TB và XH ban hành thông báo số 77/TB-LĐTBXH về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động - TB và XH thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam
>>Xem thêm
(21/10/2016)
Thực hiện công văn số 719/SNV-TCBC ngày 20/10/2016 của Sở Nội vụ về việc xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2017 và giai đoạn 2016-2020. Sở Lao động - TB và XH ban hành công văn số 1383/LĐTBXH-VP chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2017 và giai đoạn 2016-2020.
>>Xem thêm
VBQPPL
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Hỏi đáp trực tuyến
Trung tâm Giới thiệu việc làm
Cao đẳng nghề Hà Nam
Footer SLDTBXH
Skip to main content