Banner SLDTBXH

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin chỉ đạo điều hành » Ý kiến chỉ đạo điều hành
Ý kiến chỉ đạo điều hành
RSS Ý kiến chỉ đạo điều hành
(06/07/2017)
Ngày 05/7/2017, Sở Lao động - TB và XH ban hành thông báo số 77/TB-LĐTBXH về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động - TB và XH thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam
(25/12/2015)
(02/12/2015)
(27/11/2015)
(30/06/2015)
Ngày 29/6/2015, Sở Lao động - TB và XH tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 73/TB-LĐTBXH về Phân công công tác của Lãnh đạo Sở Lao động - TB và XH
(15/04/2015)
Ngày 15/4/2015, Sở Lao động - TB và XH ban hành văn bản số 366/LĐTBXH-LĐTL về việc hỗ trợ thông báo tuyển lao động Việt Nam làm việc tại Công trường xây dựng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3
(06/02/2015)
Ngày 05/02/2015, Sở Lao động - TB và XH ban hành công văn số 131/SLĐTBXH-LĐTL đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thông tin chính xác cho những người có nhu cầu đi Nhật Bản biết về chương trình Thực tập kỹ năng và Du học tự túc.
(06/02/2015)
Ngày 04 tháng 02 năm 2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam đã có Công văn số 121/LĐTBXH-BTXH chỉ đạo về việc rà soát thực hiện các chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
(26/01/2015)
Thực hiện giấy mời số 31/GM-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Hà Nam về việc dự Hội nghị phổ biến, triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi). Giám đốc Sở Lao động - TB và XH yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bố trí cho cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị theo dõi, lấy ý kiến, đóng góp vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).
(23/01/2015)
Ngày 23/01/2015, Sở Lao động - TB và XH ban hành công văn số 75/LĐTBXH-LĐTL về việc Tuyên truyền vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng hạn.
1
VBQPPL
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Hỏi đáp trực tuyến
Trung tâm Giới thiệu việc làm
Cao đẳng nghề Hà Nam
Footer SLDTBXH
Skip to main content