Banner SNNPTNT

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Bộ máy tổ chức » Các phòng chuyên môn

Các phòng chuyên môn

(26/05/2011)

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam, địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

Văn phòng Sở gồm có 6 phòng chức năng chuyên môn, nghiệp vụ: 

1. Văn phòng Sở.

- Chánh Văn phòng ông Đặng Phan Sơn, điện thoại: 3853.904

- Hòm thư: Dangphanson@hanam.gov.vn

2. Phòng Tổ chức - Cán bộ.

- Trưởng phòng ông Nguyễn Quang Nghiệp, điện thoại: 3852.059

- Hòm thư: Nguyenquangnghiep@hanam.gov.vn 

3. Thanh tra Sở.

- Chánh Thanh tra Sở ông Nguyễn Trường Xuân, điện thoại: 3883.569

- Hòm thư: Nguyentruongxuan@hanam.gov.vn

 4. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Phó Trưởng phòng Phụ trách: Bà Hoàng Thị Hằng Nga điện thoại: 3854.234

- Hòm thư: Hoangthihangnga@hanam.gov.vn

 5. Phòng Quản lý xây dựng công trình.

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Quyên điện thoại: 3852.723

- Hòm thư: Nguyenvanquyen@hanam.gov.vn

 6. Phòng Thủy sản.

- Trưởng phòng: Ông Phạm Anh Tuấn: 0946.135.413

           - Hòm thư: Phamanhtuan@hanam.gov.vn

Quốc Trung
VBQPPL
Danh bạ thư điện tử
Hỏi đáp trực tuyến
Footer SNNPTNT
Skip to main content