Banner SNNPTNT

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Bộ máy tổ chức » Đơn vị trực thuộc

Các đơn vị trực thuộc

(26/05/2011)

A. Các Chi cục chuyên môn:

 1. Chi cục Chăn nuôi và Thú y  

- Địa chỉ cơ quan: Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.  

           - Hòm thư: Nguyenvansang@hanam.gov.vn  

- Phó Chi cục Trưởng Phụ trách, ông Nguyễn Văn Sáng điện thoại: 3852.720 

- Phó Chi cục Trưởng, ông Nguyễn Mạnh Hà, điện thoại: 0982.182.478

- Chức năng, nhiệm vụ xem chi tiết tại đây!

          2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

- Địa chỉ cơ quan: Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

  - Hòm thư: Bachvanhuy@hanam.gov.vn

 - Chi cục Trưởng, ông Bạch Văn Huy điện thoại: 0913.252.995 

- Phó Chi cục Trưởng, ông Nguyễn Hải Nam điện thoại: 0948.315.789

 - Phó Chi cục Trưởng, Bà Trần Thị Nga

- Chức năng, nhiệm vụ xem chi tiết tại đây.

 3. Chi cục Phát triển nông thôn

 - Địa chỉ cơ quan: Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

 - Hòm thư: Trananhtuan@hanam.gov.vn

 - Chi cục Trưởng, ông Trần Anh Tuấn điện thoại: 0912.202.002

 - Phó Chi cục Trưởng, ông Phan Văn Đình điện thoại: 0912.929.580

 - Phó Chi cục Trưởng, ông Đinh Văn Hồng điện thoại: 0903.233.625

 - Chức năng, nhiệm vụ xem chi tiết tại đây.

 4. Chi cục Kiểm lâm

 - Địa chỉ cơ quan: Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

 - Hòm thư: Vuvancan@hanam.gov.vn

 - Chi cục Trưởng, ông Vũ Văn Cần điện thoại: 0915.038.782

 - Phó Chi cục Trưởng, ông Trần Văn Chính điện thoại: 0916.712.747

 - Chức năng, nhiệm vụ xem chi tiết tại đây.

6. Chi cục Thuỷ lợi

 - Địa chỉ cơ quan: Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

 - Hòm thư: Nguyenminhtan@hanam.gov.vn

 - Chi cục Trưởng, ông Nguyễn Minh Tân điện thoại: 0916.095.350

 - Phó Chi cục Trưởng, ông Nguyễn Đình Thuấn điện thoại: 0913.282.453

 - Phó Chi cục Trưởng, ông Nguyễn Văn Hương điện thoại: 0986.122.468

 - Phó Chi cục Trưởng, ông Nguyễn Văn Mạnh điện thoại: 0915.028.979

 - Phó Chi cục Trưởng,ông Trần Sỹ Phúc điện thoại: 0983.726.738

 - Chức năng, nhiệm vụ xem chi tiết tại đây.

 

 6. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản

 - Địa chỉ cơ quan: Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

 - Hòm thư: Truongquochung@hanam.gov.vn

 - Chi cục Trưởng, ông Trương Quốc Hưng điện thoại: 0989.661.970

 - Phó Chi cục Trưởng, ông Vũ Văn Phong điện thoại: 0912.164.437

  B. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

 1. Trung tâm Khuyến nông

 - Địa chỉ cơ quan: Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

 - Hòm thư: Laivanhieu@hanam.gov.vn

 - Giám đốc ông Lại Văn Hiếu điện thoại: 0912.515.865

 - Phó Giám đốc bà Vũ Thị Nga điện thoại: 01687.658.117

 - Phó Giám đốc ông Phạm Anh Trung điện thoại: 0945.742.367

- Phó Giám đốc ông Nguyễn Văn Thông điện thoại: 0982.381.779 

 2. Trung tâm Nước sạch và VSNT

 - Địa chỉ cơ quan: Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

 - Hòm thư: Taducthang@hanam.gov.vn

 - Giám đốc ông Tạ Đức Thắng điện thoại: 0912.078.179

 - Phó Giám đốc ông Đoàn Quang Thành điện thoại: 0912.055.019 

Quốc Trung
VBQPPL
Danh bạ thư điện tử
Hỏi đáp trực tuyến
Footer SNNPTNT
Skip to main content