Banner SNNPTNT

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Tin nội bộ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 27/12/2017:

(02/01/2018) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 27/12/2017:

          I. Tình hình dịch hại đến ngày 27/12/2017:

1. Trên bầu bí, dưa chuột:

- Bệnh virus khảm lá CMV gây hại cục bộ, nơi cao: 5 - 6% số cây. Diện tích nhiễm trên 2,5% số cây: 11,6 ha; diện tích phun trừ côn trùng môi giới truyền bệnh như bọ phấn, rệp: 392 ha.

- Bệnh giả sương mai trung bình 8 - 10%, nơi cao 20 - 30%, cục bộ > 40%. Diện tích nhiễm: 228,07 ha; hầu hết các diện tích có vết bệnh trên lá được phòng trừ định kỳ 5 -7 ngày/lần.

- Bệnh phấn trắng tiếp tục phát triển, tỷ lệ bệnh nơi cao 30 - 40%, cục bộ > 50%; diện tích nhiễm và phòng trừ : 22,6 ha.

- Bệnh héo xanh xuất hiện rải rác, nơi cao: 1 - 3% số cây. Diện tích nhiễm: 19,13 ha. Diện tích phun phòng trừ: 374,13 ha.

- Rệp, bọ phấn, bọ trĩ xuất hiện rải rác, nơi cao 40 - 50%, cục bộ > 60% số cây cấp 1-2; diện tích nhiễm 50,72 ha, các diện tích nhiễm được phun trừ kết hợp cùng các đối tượng bệnh hại khác.

2. Trên ngô:

- Sâu cắn lá nõn, Sâu đục thân mật độ trung bình 3 - 5 con/m2, nơi cao 10 -15 con/m2. Diện tích nhiễm: 36,07 ha; diện tích phun trừ: 36 ha.

- Bệnh đốm lá tỷ lệ bệnh trung bình 10 - 15%, nơi cao 25 - 30% lá, cục bộ > 50% số lá. Diện tích nhiễm và phòng trừ: 186,8 ha.

3. Chuột: Các địa phương tiếp tục đánh chuột theo kế hoạch. Lượng thuốc sử dụng: 244 kg (trong đó Cat 0.25 WP: 218,8 kg, thuốc khác: 25,2 kg).

Số chuột bắt thủ công trong tuần: 2.601 con (Kim Bảng: 1.201 con; Lý Nhân: 900 con; Thanh Liêm: 500 con).

II. Kết quả công tác chăn nuôi đến hết ngày 27/12/2017

          Toàn tỉnh có 1.287 hộ chăn nuôi của 66 xã chia ra thành 104 nhóm hộ tham gia mô hình cung ứng thức ăn chăn nuôi đã nhận 3.935 (tấn) thức ăn được các Công ty cung ứng, (tăng 63 tấn so với thời điểm báo cáo ngày 20/12/2017)

Cụ thể như sau:

- Công ty Hồng Hà cung ứng 1.114 tấn, Công ty Thaiway cung ứng 2.462 tấn, Công ty Tân Việt cung ứng 359 tấn;

- Các hộ chăn nuôi tại huyện Bình Lục nhận 799 tấn, huyện Lý Nhân nhận 618 tấn, huyện Kim Bảng nhận 1.015 tấn, huyện Duy Tiên nhận 611 tấn, huyện Thanh Liêm nhận 502 tấn và các hộ chăn nuôi tại TP Phủ Lý nhận 390 tấn thức ăn.

          III. Tiến độ thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa:

- Đến ngày 27/12/2017, toàn tỉnh có 3.071 con bò sữa (tăng 62 con so với thời điểm báo cáo ngày 20/12/2017), được chăn nuôi tại 193 hộ; sản lượng sữa bình quân bán cho các nhà máy là 22,3 tấn/ngày. Cụ thể như sau:

+ Huyện Duy Tiên 108 hộ chăn nuôi 1.930 con; sản lượng sữa bình quân 15,6 tấn/ngày;

+ Huyện Lý Nhân 24 hộ chăn nuôi 616 con; sản lượng sữa bình quân 3,2 tấn/ngày;

+ Huyện Kim Bảng 55 hộ chăn nuôi 287 con, sản lượng sữa bình quân 2,3 tấn/ngày;

+ Huyện Thanh Liêm 3 hộ chăn nuôi 16 con;

+ Công ty CP bò sữa Hà Nam chăn nuôi 60 con;

+ 02 trại của Công ty Friesland Campina chăn nuôi 162 con, sản lượng sữa bình quân 1,2 tấn/ngày;

- Từ ngày 20/12/2017 đến ngày 27/12/2017 mua mới 62 con bò sữa . Tổng số bò sữa mua trong năm 2017 là 200 con.

- Từ ngày 20/12/2017 đến ngày 27/12/2017 không có bê cái được sinh ra. Tổng số bê được sinh ra từ đầu năm 2017 đến nay là 502 con.

Đàn bò sữa phát triển bình thường, khỏe mạnh và không có dịch bệnh xảy ra.   Các hộ đã chủ động chăm sóc nuôi dưỡng, đảm bảo khẩu phần dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho đàn bò sữa.

* Kết quả PTCN bò sinh sản, bò thịt tại huyện Bình Lục:

Toàn huyện Bình Lục phê duyệt xong 02 khu quy hoạch chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản tại 2 xã La Sơn và xã Vũ Bản, đến nay: Có 03 hộ đã xây dựng xong và đang nuôi 161 con bò, bê (xã La Sơn: 02 hộ nuôi 54 con bò và 32 bê con; xã Vũ Bản: 01 hộ nuôi 75 con bê);

01 hộ tại xã La Sơn hiện đang xây dựng chuồng trại; UBND tỉnh đồng ý cho huyện Bình Lục phát triển thêm khu quy hoạch tại xã Trung Lương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo./.

Văn phòng
VBQPPL
Danh bạ thư điện tử
Hỏi đáp trực tuyến
Footer SNNPTNT
Skip to main content