Banner SNNPTNT

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Thủy lợi sử dụng hiệu quả tài nguyên nước trong giai đoạn mới

(22/12/2017) “Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước để đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp trong tình hình mới và thích ứng biến đổi khí hậu” là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Thủy lợi diễn ra chiều ngày 20/12 tại Hà Nội.

            Năm 2017, ngành Thủy lợi đạt được nhiều kết quả toàn diện về đảm bảo sản xuất nông nghiệp và giảm thiểu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Ngành đã hoàn thành tốt việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật góp phần quan trọng để Quốc hội thông qua Luật Thủy lợi tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Kết quả nổi bật của ngành trong năm qua là ngoài công tác chỉ đạo điều hành là vận hành hợp lý các công trình thủy lợi đảm bảo sản xuất, an toàn công trình và đời sống dân sinh trước tác động thiên tai cực đoan như: bão, mưa lũ diễn ra trên phạm vi cả nước. Trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 12, các hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực Trung bộ đã cắt giảm được tổng lượng lũ là 631 triệu mét khối trong tổng số 1,27 tỉ mét khối về hồ chiếm gần 50%....

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc đẩy mạnh triển khai Đề án tái cơ cấu ở các địa phương chưa tạo được nhiều chuyển biến; còn thiếu cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp, người dân tham gia đầu tư sử dụng nước tiết kiệm trong sản xuất dẫn đến việc mở rộng diện tích tưới nước tiên tiến, tiết kiệm nước, ứng dụng công nghệ cao còn nhiều hạn chế.

 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nêu rõ, trên cơ sở sớm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Thủy lợi sẽ có hiệu lực vào tháng 7 năm 2018 với chất lượng cao và phát huy hiệu quả cao nhất khi triển khai vào thực tiễn, ngành thủy lợi cần xác định rõ những thách thức và cơ hội trong giai đoạn mới. Qua đó thay đổi cách tiếp cận sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước để đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp trong tình hình mới và thích ứng biến đổi khí hậu. Biến những bất lợi do nước biển dâng thành cơ hội để phát triển về thủy sản, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ để mở rộng các diện tích tưới tiết kiệm trong đó chú trọng phát triển rau, củ quả đáp ứng nhu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu, trong giai đoạn mới đòi hỏi ngành Thủy lợi phải thay đổi cách tiếp cận, sắp tới thực hiện Luật Thủy lợi sẽ có hiệu lực vào năm 2018 thì hướng đầu tư, quản trị, hướng sử dụng nguồn tài nguyên phù hợp và hiệu quả nhất. Sản xuất phải theo tín hiệu thị trường, trước đây ưu tiên của ngành là lúa gạo, thủy sản, trái cây còn trong giai đoạn hiện nay phải xác định là thủy sản, trái cây và lúa gạo./. 

Theo omard.gov.vn
VBQPPL
Danh bạ thư điện tử
Hỏi đáp trực tuyến
Footer SNNPTNT
Skip to main content