Banner SNNPTNT

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 10/01/2018:

(11/01/2018) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 10/01/2018:

           I. Tình hình dịch hại đến ngày 10/01/2018:

1. Trên bầu bí, dưa chuột:

- Bệnh giả sương mai trung bình 10 - 15%, nơi cao 30 - 40%, cục bộ > 50%. Diện tích nhiễm: 248,67 ha; hầu hết các diện tích có vết bệnh trên lá được phòng trừ định kỳ 5 - 7 ngày/lần.

- Bệnh phấn trắng trong tuần qua không tăng thêm, tỷ lệ bệnh nơi cao 30 - 40%, cục bộ > 60%; diện tích nhiễm và phòng trừ: 30 ha.

- Bệnh héo xanh xuất hiện rải rác, nơi cao: 1 - 3% số cây. Diện tích nhiễm: 39,13 ha. Diện tích phun phòng trừ: 394 ha.

- Rệp, bọ phấn, bọ trĩ xuất hiện rải rác, nơi cao 40 - 50%, cục bộ > 60% số cây cấp 1-2; diện tích nhiễm 59,62 ha, các diện tích nhiễm được phun trừ kết hợp cùng các đối tượng bệnh hại khác.

2. Trên ngô:

- Sâu cắn lá nõn, Sâu đục thân mật độ trung bình 3 - 5 con/m2, nơi cao 10 -15 con/m2. Diện tích nhiễm: 50 ha; diện tích phun trừ: 48 ha.

- Bệnh đốm lá tỷ lệ bệnh trung bình 10 - 15%, nơi cao 25 - 30% lá, cục bộ > 50% số lá. Diện tích nhiễm và phòng trừ trong tuần qua tăng thêm không đáng kể: 194,7 ha.

3. Chuột: Các địa phương tiếp tục đánh chuột theo kế hoạch. Lượng thuốc sử dụng trong tuần không tăng thêm: 247 kg (trong đó Cat 0.25 WP: 221,8 kg, thuốc khác: 25,2 kg).

Số chuột bắt thủ công trong tuần: 677 con (Kim Bảng: 304 con;  Phủ Lý: 373 con).

II. Kết quả công tác cung ứng thức ăn chăn nuôi từ ngày 01/01 đến ngày 10/01/2018

          Toàn tỉnh có 1.287 hộ chăn nuôi của 66 xã chia ra thành 104 nhóm hộ tham gia mô hình cung ứng thức ăn chăn nuôi đã nhận 97 (tấn) thức ăn được các Công ty cung ứng.

Cụ thể như sau:

- Công ty Hồng Hà cung ứng 24 tấn, Công ty Thaiway cung ứng 65 tấn, Công ty Tân Việt cung ứng 8 tấn;

- Các hộ chăn nuôi tại huyện Bình Lục nhận 23 tấn, huyện Lý Nhân nhận 22 tấn, huyện Kim Bảng nhận 25 tấn, huyện Duy Tiên nhận 14 tấn, huyện Thanh Liêm nhận 8 tấn và các hộ chăn nuôi tại TP Phủ Lý nhận 5 tấn thức ăn.

          III. Tiến độ thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa:

- Đến ngày 10/01/2018, toàn tỉnh có 3.071 con bò sữa (tăng 01 con so với thời điểm báo cáo ngày 03/01/2018), được chăn nuôi tại 193 hộ; sản lượng sữa bình quân bán cho các nhà máy là 23,6 tấn/ngày. Cụ thể như sau:

+ Huyện Duy Tiên 108 hộ chăn nuôi 1.930 con; sản lượng sữa bình quân 16,6 tấn/ngày;

+ Huyện Lý Nhân 24 hộ chăn nuôi 617 con; sản lượng sữa bình quân 3,2 tấn/ngày;

+ Huyện Kim Bảng 55 hộ chăn nuôi 286 con, sản lượng sữa bình quân 2,3 tấn/ngày;

+ Huyện Thanh Liêm 3 hộ chăn nuôi 16 con;

+ Công ty CP bò sữa Hà Nam chăn nuôi 60 con;

+ 02 trại của Công ty Friesland Campina chăn nuôi 162 con, sản lượng sữa bình quân 1,5 tấn/ngày;

- Từ ngày 03/01/2018 đến ngày 10/01/2018 không có bò sữa mua mới. Số bò sữa mua trong năm 2018 là 0 con.

- Từ ngày 03/01/2018 đến ngày 10/01/2018 có 01 con bê cái được sinh ra. Tổng số bê được sinh ra từ đầu năm 2018 đến nay là 01 con.

Đàn bò sữa phát triển bình thường, khỏe mạnh và không có dịch bệnh xảy ra.         Các hộ đã chủ động chăm sóc nuôi dưỡng, đảm bảo khẩu phần dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho đàn bò sữa.

* Kết quả PTCN bò sinh sản, bò thịt tại huyện Bình Lục:

Toàn huyện Bình Lục phê duyệt xong 02 khu quy hoạch chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản tại 2 xã La Sơn và xã Vũ Bản, đến nay: Có 03 hộ đã xây dựng xong và đang nuôi 170 con bò, bê (xã La Sơn: 02 hộ nuôi 85 con; xã Vũ Bản: 01 hộ nuôi 85 con bê); có 01 hộ tại xã La Sơn hiện đang xây dựng chuồng trại.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo./.

Văn phòng
VBQPPL
Danh bạ thư điện tử
Hỏi đáp trực tuyến
Footer SNNPTNT
Skip to main content