Banner SNNPTNT

Liên kết website

 
Định hướng phát triển
RSS Định hướng phát triển
(22/12/2017)
Thực hiện Công văn số 6191/BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 22 tháng 7 năm 2016 về việc xây dựng kế hoạch Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra vốn vay Ngân hàng Thế giới năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2017 như sau:
(05/09/2016)
Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016
(12/11/2015)
Kế hoạch Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Hà Nam năm 2015
(18/11/2014)
Toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng khoảng 15.675 ha. Trong đó cây ngô 4.463 ha; Cây đậu tương 5.522 ha; Cây khoai tây 651ha; Cây khoai lang 592ha; Cây dưa chuột 597 ha; Cây bí xanh, bí đỏ 1.556 ha; Cây cà chua 99 ha; Rau đậu các loại 2.195 ha; Sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 20.000 tấn.
(16/09/2014)
Ngày 29 tháng 11 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số: 29/2011/QĐ-UBND về việc quy định về quản lý và hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V, đê bối tỉnh Hà Nam.
(31/07/2014)
Ngày 12 tháng 3 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ra Quyết định số: 233/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp đối với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người.
(31/07/2014)
Ngày 11 tháng 02 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số: 168/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng cánh đồng mẫu tỉnh Hà Nam năm 2014
(31/07/2014)
Ngày 08 tháng 02 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án: Giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng công nghệ sinh học trong chăn nuôi lợn năm 2014.
(31/07/2014)
Ngày 03 tháng 5 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 572/KH-UBND về việc Dồn đổi ruộng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011-2015.
(18/08/2011)
Đà Lạt vốn nổi tiếng với nghề truyền thống trồng rau, hoa và dâu tây cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Nhiều mô hình được đánh giá là kiểu mẫu trong đầu tư nông nghiệp hiện đại mang lại hiệu quả và thu nhập cao cho nhà nông...
1
VBQPPL
Danh bạ thư điện tử
Hỏi đáp trực tuyến
Skip to main content