Banner SNNPTNT

Liên kết website

 
Trang chủ » Thủ tục hành chính
(31/08/2017)
1. Cấp giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu
(31/08/2017)
1. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
>>Xem thêm
(31/08/2017)
1. Thẩm định dự án xây dựng cơ bản
(31/08/2017)
1. Báo cáo kê khai công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
VBQPPL
Danh bạ thư điện tử
Hỏi đáp trực tuyến
Skip to main content