Banner SNNPTNT

Liên kết website

 
Trang chủ » Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển
(02/10/2014)
Thực hiện Công văn số 09/SNV-BMĐT ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam về việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 và giai đoạn 2013 - 2015; căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế tại cơ quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015, cụ thể như sau:
>>Xem thêm
(22/12/2017)
Thực hiện Công văn số 6191/BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 22 tháng 7 năm 2016 về việc xây dựng kế hoạch Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra vốn vay Ngân hàng Thế giới năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2017 như sau:
>>Xem thêm
VBQPPL
Danh bạ thư điện tử
Hỏi đáp trực tuyến
Skip to main content