Banner SNNPTNT

Liên kết website

 
Trang chủ » Thông tin về sáng kiến, Đề tài khoa học
Thông tin về sáng kiến, Đề tài khoa học
RSS Thông tin về sáng kiến, Đề tài khoa học
(12/09/2014)
Hà Nam là một tỉnh thuộc lưu vực Đồng bằng sông Hồng, do đó về địa chất, khí tượng thủy văn đều mang một đặc điểm chung trong lưu vực, cơ bản là nền đất yếu, hệ số ổn định kém, hệ số thấm lớn dọc theo tuyến đê hữu Hồng thuộc địa phận Hà Nam từ Km 117+900 ÷ Km 156+863, ngoài ra Hà Nam còn hệ thống sông Đáy phía Tây bắt đầu từ K88 ÷ K136+517, ngoài ra là hệ thống sông nội địa như sông Châu Giang, sông Nhuệ, sông Duy Tiên, sông Biên Hòa, sông Sắt v.v… Đặc điểm chung là các công trình thủy lợi từ trước đến nay đều được quy hoạch và xây dựng trên đê hoặc trên các bờ kênh chính, có những công trình xây dựng trên lòng sông như cống Tắc Giang, cống đập Phúc - Lý Nhân, cống âu Phủ Lý, cống D10 Phù Vân, cống Mộc Nam - Duy Tiên.
(10/07/2014)
Ngày 29 tháng 5 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số: 724/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án Phát triển sản xuất nấm ăn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2015
(09/07/2014)
Ngày 22 tháng 9 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số: 1148/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ và quy định chế độ, chính sách cho cộng tác viên quản lý chất lượng nông, lâm, thuỷ sản tại các xã, phường, thị trấn
(22/11/2011)
Hệ thống đê vùng đồng bằng Bắc Bộ được xây dựng trên nền trầm tích Haloxen thấm nước mạnh. Về mùa lũ khi nước sông lên cao thường xuất hiện mạch đùn, mạch sủi đê dọa an toàn của đê. Khả năng xảy ra biến dạng thấm khi nước sông lên cao phụ thuộc cấu trúc địa chất nền đê (chiều dày tầng thấm mạnh, chiều dày lớp phủ phía trên mặt và khoảng cách từ sông đến đê). Dựa vào tài liệu thu thập được và cách tiếp cận mới trong đánh giá an toàn về biến dạng thấm của nền đê, bài báo đã phân tích và đánh giá an toàn về thấm cho các tuyến đê chính của tỉnh Hà Nam. Kết quả này rất có giá trị phục vụ cho công tác quản lý đê điều trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
1
VBQPPL
Danh bạ thư điện tử
Hỏi đáp trực tuyến
Skip to main content