Banner SNNPTNT

Liên kết website

 
Trang chủ » Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
RSS Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
(21/06/2017)
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản.
(21/06/2017)
Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
(21/06/2017)
Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
(21/06/2017)
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi
(21/06/2017)
Bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.
(21/06/2017)
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.
(21/06/2017)
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
(21/06/2017)
Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bỏ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
(21/06/2017)
Nghị định số: 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
(21/06/2017)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
VBQPPL
Danh bạ thư điện tử
Hỏi đáp trực tuyến
Skip to main content