Banner SNNPTNT

Liên kết website

 
Họ và tênChức vụĐịa chỉ thư điện tử
Nguyễn Mạnh Hùng Phó Giám đốc Sở nguyenmanhhung@hanam.gov.vn
Nguyễn Quốc Đạt Giám đốc Sở nguyenquocdat@hanam.gov.vn
Hòm thư Sở Sở Nông nghiệp & PTNT snnptnt@hanam.gov.vn
Đặng Phan Sơn Chánh Văn phòng Sở dangphanson@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Tâm Quản trị mạng nguyenvantam.nn@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hiền Một cửa nguyenthithuhiena@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hiền Văn thư nguyenthithuhienb@hanam.gov.vn
Lã Thế Học Phó Văn phòng Sở lathehoc@hanam.gov.vn
Phạm Thị Kim Len Phó phòng Kế hoạch Tài chính phamthikimlen@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Vang Phó Giám đốc Sở nguyenthivang@hanam.gov.vn
Tăng Xuân Hòa Phó Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao tangxuanhoa@hanam.gov.vn
Trịnh Bình Minh Phó Phòng Tổ chức Cán bộ trinhbinhminh@hanam.gov.vn
Dương Thị Duyến Phòng Tổ chức Cán bộ duongthiduyen@hanam.gov.vn
Lại Hoàng Tùng Thanh tra Sở laihoangtung@hanam.gov.vn
Nguyễn Thị Chút Phòng Kế hoạch Tài chính nguyenthichut@hanam.gov.vn
Mai Quốc Trung Văn phòng Sở maiquoctrung@hanam.gov.vn
Nguyễn Quang Nghiệp Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ nguyenquangnghiep@hanam.gov.vn
Nguyễn Trường Xuân Chánh Thanh tra Sở nguyentruongxuan@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Quyên Trưởng phòng QLXDCT nguyenvanquyen@hanam.gov.vn
Trần Thị Hương Phòng QLXDCT tranthihuong@hanam.gov.vn
Phạm Anh Tuấn Trưởng phòng Thủy sản phamanhtuan@hanam.gov.vn
Nguyễn Thái Bình Phòng Thủy Sản nguyenthaibinh@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Của Phó Văn phòng Sở Nguyenvancua@hanam.gov.vn
Nguyễn Minh Tân Chi cục Trưởng Chi cục QLĐĐ & PCLB Nguyenminhtan@hanam.gov.vn
Bạch Văn Huy Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Bachvanhuy@hanam.gov.vn
Nguyễn Văn Mạnh Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi Nguyenvanmanh.nn@hanam.gov.vn
Vũ Văn Cần Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Vuvancan@hanam.gov.vn
Trương Quốc Hưng Chi cục Trưởng Chi cục QLCL nông, lâm sản và thủy sản Truongquochung@hanam.gov.vn
Trần Anh Tuấn Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Trananhtuan.nn@hanam.gov.vn
Lại Văn Hiếu Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Laivanhieu@hanam.gov.vn
Tạ Đức Thắng Giám đốc Trung tâm Nước sạch Taducthang@hanam.gov.vn
Ngô Văn Huỳnh Giám đốc Công ty TVXD NN & PTNT Ngovanhuynh@hanam.gov.vn
Lê Văn Hòa Giám đốc Công ty KTCTTL NHN Levanhoa@hanam.gov.vn
Lê Hữu Phước Phó Phòng Kế hoạch Tài chính Lehuuphuoc@hanam.gov.vn
Hoàng Thị Hằng Nga Phòng Kế hoạch Tài chính Hoangthihangnga@hanam.gov.vn
Lê Văn Thủy Phòng QLXDCT Levanthuy@hanam.gov.vn
Ngô Mạnh Ngọc Phó Giám đốc Sở ngomanhngoc@hanam.gov.vn
VBQPPL
Danh bạ thư điện tử
Hỏi đáp trực tuyến
Footer SNNPTNT
Skip to main content