Banner SNV

Liên kết website

 
Trang chủ » Tuyên truyền phổ biến

Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐTngày 8/11/2017 của Bộ giáo dục và đào tạo

(22/11/2017) Ngày 8/11/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

 Theo thông tư, giáo viên được chọn đề cử làm Tổng phụ trách Đội phải đảm bảo các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ; được giao nghiệp vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đội; ưu tiên chọn giáo viên có khả năng về âm nhạc, mỹ thuật, thể dục thể thao, thuyết trình, tổ chức sự kiện, truyền thông để giúp nhà trường tổ chức tốt các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/12/2017./.

phòng CCVC
Lịch công tÁC
Quản lý văn bản
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
banner tôn giáo
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Footer SNV
Skip to main content