Banner SNV

Liên kết website

 
Trang chủ » Tuyên truyền phổ biến

Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

(12/01/2018) Ngày 30/11/2017 Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

 Theo Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập, có hiệu lực từ ngày 15/01/2018, giáo viên nam đủ 55 tuổi (hoặc đủ 50 tuổi đối với nữ) tính đến ngày 31/12 của năm tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên sẽ được miễn xét trình độ ngoại ngữ và tin học trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Trường hợp giáo viên nam hoặc nữ nêu trên có trình độ ngoại ngữ hoặc tin học cao hơn so với quy định về trình độ tổi thiểu của hạng thì vẫn được xét để tính điểm tăng thêm.

Bên cạnh đó Thông tư cũng có quy định chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Cụ thể, giáo viên dự xét thăng hạng phải đáp ứng các điều kiện như: Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự xét; Không trong thời gian bị kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật; Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định…

Riêng với giao viên tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trước ngày 31/12/2018, chưa bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và thời gian giữ hạng liền kề hạng dự xét gần nhất từ đủ 01 năm trở lên. Trong thời hạn 01 năm từ ngày công bố kết quả xét thăng hạng, giáo viên đã tham dự kỳ xét thăng hạng phải tham dự khóa bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp dự xét.

 

phòng CCVC
Lịch công tÁC
Quản lý văn bản
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
banner tôn giáo
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Footer SNV
Skip to main content