Banner SNV

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018 ngành Nội vụ Hà Nam

(09/01/2018) Sáng ngày 05/01/2018, Sở Nội vụ Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018 ngành Nội vụ Hà Nam

 Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hưởng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở; các đồng chí lãnh đạo sở; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; các đồng chí trưởng phòng tổ chức hành chính các sở, ngành thuộc UBND tỉnh; các đồng chí trưởng, phó phòng, ban, chi cục thuộc, trực thuộc sở; lãnh đạo phòng Nội vụ các huyện, thành phố; công chức, viên chức , người lao động cơ quan Sở Nội vụ

Năm 2017 ngành Nội Vụ tỉnh Hà Nam đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà bộ Nội vụ, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh giao và đã đạt được nhiều kết quả tiến bộ, Các nhiệm vụ của ngành đã được tổ chức thực hiện trên cơ sở những chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy các cấp vào nhiệm vụ cụ thể của ngành, vai trò của ngành Nội vụ đã được thể hiện khá rõ nét. Công tác tham mưu về công tác cán bộ; quản lý công chức, viên chức; xây dựng tổ chức bộ máy; xây dựng chính quyền; thi đua khen thưởng; công tác Tôn giáo……. đã được các cấp ủy đảng, chính quyền ghi nhận, Năm 2017 ngành Nội vụ cơ bản hoàn thành nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, các nhiệm vụ trong tâm đó là:

- Công tác tổ chức bộ máy đã Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021, giúp UBND tỉnh đôn đốc các đơn vị thực hiện  có hiệu quả trong việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp. Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giao chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị trong tỉnh. Thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, năm 2017 đã tinh giản được 74 người   với kinh phí hơn 7,2 tỷ.

Giúp UBND tỉnh Hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của danh mục vị trí việc làm theo quyết định đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, Thẩm định bản mô tả công việc và khung năng lực của các sở, ngành và UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, tổ chức 38 lớp bồi dưỡng cho 6.037 lượt cán bộ, CC, VC và cán bộ, công chức cấp xã với tổng kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra.. 

 -  Công tác quản lý công chức, viên chức: đã triển khai thực hiện tốt việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính, viên chức sự nghiệp của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2017-2020; chương trình hành động thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ; văn bản chỉ đạo các đơn vị về việc hơp đồng chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan thuộc sở, ngành, địa phương theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ.

Giúp UBND tỉnh Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức tốt việc tuyển dụng viên chức giáo dục, đã tuyển được 2.379/2.437 giáo viên, đảm bảo chất lượng, an toàn, công khai, minh bạch, đúng quy định của Nhà nước; Hướng dẫn các sở thực hiện quy trình xét tuyển viên chức, đặc biệt là viên chức ngành y tế đảm bảo có chất lượng, đúng quy định của nhà nước 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thi tuyển dụng công chức hành chính năm 2017 và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng quy định.

Tham mưu tốt, có hiệu quả đối với UBND tỉnh để Trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thông báo nghỉ hưu đối với các chức danh lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện , thành phố diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Thẩm định trước khi bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, ban, chi cục thuộc, trực thuộc các sở, ngành, UBND cấp huyện đảm bảo đủ tiêu chuẩn, chặt chẽ, đúng quy trình.

- Trong Công tác Xây dựng chính quyền

Triển khai thi công thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" (dự án 513) tại 6 huyện, thành phố đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức 01 lớp bồi dưỡng cho 208 đại biểu HĐND cấp huyện và 14 lớp bồi dưỡng cho 2.917 đại biểu HĐND cấp xã. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

- Trong Công tác cải cách hành chính (CCHC)

Sở Nội vụ đã tích cự tham mưu UBND tỉnh Ban hành quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

 Phối hợp tốt với Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong việc chuẩn bị các điều kiện để đưa Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu giải quyết TTHC của cá nhân và doanh nghiệp. Phối hợp các sở, ngành giúp UBND tỉnh chấm điểm  Chỉ số CCHC các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, điểm chỉ số CCHC của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2017 đều tăng hơn so với năm 2016

 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1180/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh và hoàn thành việc tổ chức chấm điểm xác định chỉ số CCHC các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2017

Kết quả chỉ số CCHC tỉnh Hà Nam năm 2016, công bố năm 2017 đạt 76,82 điểm, xếp thứ hạng 23/63 tỉnh, thành phố trên cả nước (tăng 28 bậc so với năm 2015).

- Lĩnh vực Công tác Tôn giáo

 Tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản được ổn định, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo đã đi vào nề nếp, đảm bảo quy định của nhà nước và UBND tỉnh,  Năm 2017 Sở Nội vụ đã tích cực, chủ động hợp với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022; tổ chức Đại lễ Phật đản PL 2561 và mở khoá An cư Kiết hạ năm 2017; Giáo phận Hà Nội tổ chức Đại hội Giới trẻ mùa Chay năm 2017 tại Giáo xứ Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân; đồng ý cho xây dựng lại 12 cơ sở tôn giáo, giao đất cho 03 cơ sở tôn giáo; tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập GHPGVN tỉnh; 

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Trị sự phật giáo tỉnh, Tổng giám mục Hà Nội tổ chức lễ cầu siêu, lễ cầu nguyện cho các anh hùng liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7).

Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ chỉ đạo giải quyết đơn đề nghị của Tòa Tổng giám mục Hà Nội xin giao thêm đất tại xứ sở Kiện, huyện Thanh Liêm.

- Lĩnh vực Công tác Thi đua - khen thưởng

Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng. Tham mưu Hội đồng Thi đua, khen thưởng của tỉnh và các đơn vị, địa phương ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, Hướng dẫn các Khối thi đua tổ chức Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2017; Hướng dẫn các Khối thi đua xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động;

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017; ban hành 10 nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ban, ngành và các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2017 của các huyện, thành phố.

 Giúp UBND tỉnh, HĐTĐKT tỉnh thẩm định, đề nghị Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu đảm bảo tính chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, có nhiều đổi mới rõ nét, chất lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng ngày càng được nâng lên; thủ tục, quy trình xét khen thưởng cơ bản thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nhất là đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng đột xuất, khen thưởng phục vụ nhiệm vụ chính trị.

- Lĩnh vực công tác Văn thư - lưu trữ

  Tổ chức thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại sở, ngành theo đề án của tỉnh đã phê duyệt đảm bảo tiến độ thời gian

- Lĩnh vực Công tác Thanh tra

Hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế trong thực hiện, đồng thời kiến nghị, hướng dẫn các đơn vị khắc phục, thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, các ý kiến tham cũng nhất trí cao với báo cáo tổng kết của ngành năm 2017, nhiệm vụ 2018, xác định rõ nhiệm vụ năm 2018 là rất quan trọng, tòan ngành phải hét sức nỗ lực ngay từ đầu năm 2018 để tập trung tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp các nhiệm vụ của ngành.

 

 

Với những  kết quả đạt được như trên, Năm  2017 Sở Nội Vụ đã được khối thi đua Nội chính suy tôn, bầu là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời đề nghị UBND tỉnh, trình Chính phủ tặng cờ thi đua của Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ khen thưởng;

      Phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng – TUV, Giám đốc Sở Nội vụ đã ghi nhận những kết quả mà toàn ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam đã đạt được trong năm 2017, đồng chí nhấn mạnh những nhiệm vụ trong tâm, cơ bản trong năm 2018 ngành nội vụ cần tập trung thực hiện đó là:

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng - TUV, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

1. Tiếp tục Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020;

2. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết của UBND tỉnh.

3. Tiếp tục thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2017-2020;  chính sách tinh giản biên chế năm 2018 và giai đoạn 2015-2021.

4. Quản lý biên chế công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đảm bảo có hiệu quả, chất lượng; thẩm định tốt các điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo các cấp theo thẩm quyền đảm bảo có chất lượng, tuyệt đối tránh việc bổ nhiệm không đúng, thiếu điều kiện….. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính;

5. Đẩy mạnh công tác CCHC, thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo nhiệm vụ  công tác CCHC của chính phủ, Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan đơn vị giai đoạn 2016-2020

6. Tiếp nhận tài liệu lưu trữ từ Văn phòng UBND tỉnh về Kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh. Tiếp tục chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các sở, ngành năm 2018 theo Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

7. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua và nâng cao chất lượng khen thưởng đảm bảo việc khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, minh bạch, kịp thời. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và tuyên dương điển hình tiên tiến tỉnh Hà Nam đảm bảo trang trọng, thiết thực và hiệu quả.

8. Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

9. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo đến các tầng lớp nhân dân, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo; chú trọng nâng cao chất lượng QLNN về tôn giáo, sâu sát cơ sở, chủ động nắm tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo, của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ và các lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật về tôn giáo, kịp thời phát hiện những sự việc phức tạp, chủ động đề xuất biện pháp xử lý; giải quyết kịp thời những việc tôn giáo theo đúng quy định. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

10. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhất là thanh tra, kiểm tra kỷ cương, kỷ luật về đạo đức công vụ. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn cán bộ, công chức có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Văn phòng Sở
Lịch công tÁC
Quản lý văn bản
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
banner tôn giáo
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Footer SNV
Skip to main content