Banner SNV

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện

Đại hội chi bộ Văn phòng; chi bộ Ban Tôn Giáo thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ

(17/01/2018) Sáng 16/01/2018, chi bộ Văn phòng; chi bộ Ban Tôn Giáo thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ đã tiến hành Đại hội tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2018, đề ra phương hướng, mục tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2020

 Dự và chỉ đạo Đại hội có Đòng chí Nguyễn Bá Cẩn – Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc sở; Đồng chí Đỗ Hồng Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc sở;

ĐH đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2018 , đề ra phương hướng, mục tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2020 và đã bầu đồng chí Bí thư chi bộ của nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, liên tục với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo dân chủ, nguyên tắc. Đại hội chi bộ Văn phòng; chi bộ Ban Tôn Giáo thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2018 – 2020 đã thành công tốt đẹp.

Thành công của ĐH chi bộ là thể hiện sự chấp hành nghiêm túc Điều lệ đảng; H­ướng dÉn sè sè 15 – HD/TCTU, ngµy 23/10/2017 cña BTV TØnh uû; Kế hoạch số 36/KH-ĐUS ngày 30/10/2017 của Đảng ủy Sở Nội vụ về việc Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2018 – 2020, đồng thời có sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ và BCH đảng bộ Sở Nội vụ, sự đóng góp tích cực và trách nhiệm cao của các đ/c đảng viên trong chi bộ.

 Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2020, để Nghị quyết Đại hội Chi bộ trở thành hiện thực, mỗi đồng chí đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của hai cơ quan Văn phòng sở; Ban Tôn giáo tiếp tục đề cao trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, góp phần cùng chi bộ lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2018 và cả nhiệm kỳ;

 Đại hội Chi bộ Văn phòng; Chi bộ Ban Tôn Giáo đã thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Văn phòng Sở
Lịch công tÁC
Quản lý văn bản
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
banner tôn giáo
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Footer SNV
Skip to main content