Banner SNV

Liên kết website

 
Trang chủ » Tuyên truyền phổ biến
(03/01/2018)
Ngày 13.12, Bộ Xây dựng và Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp để hoàn thiện pháp luật về đầu tư xây dựng trong lĩnh vực xây dựng.
>>Xem thêm
(06/11/2017)
Ngày 26 tháng 10 năm 2017, Ban Chỉ đạo Dự án 513 của tỉnh họp để nghe Sở Nội vụ và đơn vị thi công báo cáo tiến độ thực hiện Dự án, những khó khăn, vướng mắc về các tuyến địa giới hành chính còn tranh chấp, chưa thống nhất và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết đối với tuyến địa giới hành chính còn vướng mắc giữa tỉnh Hà Nam với tỉnh Hưng Yên, Thái Bình và thành phố Hà Nội.
>>Xem thêm
(04/08/2017)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, trong đó quy định tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, Chiến sĩ thi đua cơ sở.
>>Xem thêm
(13/10/2017)
Sẽ tinh giản chức danh kế toán, y tế học đường, tài xế, bảo vệ, nhân viên phục vụ để các đơn vị sự nghiệp công lập tự cân đối kinh phí hoặc thuê ngoài.
>>Xem thêm
(01/10/2014)
Nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về quan điểm, chỉ tiêu và ý nghĩa của Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đồng thời tạo sự đồng thuận, quan tâm của xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên.
(08/01/2018)
Trong năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015. Kịp thời thay thế các cán bộ, công chức trì trệ, cản trở, không hoàn thành nhiệm vụ. Xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật các tổ chức và cá nhân có vi phạm trong thực thi công vụ.
>>Xem thêm
Lịch công tÁC
Quản lý văn bản
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
banner tôn giáo
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Skip to main content