Banner SNV

Liên kết website

 
Trang chủ » Thủ tục hành chính
(16/01/2018)
Ngày 08/01/2018 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BNV Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin. Theo thông tư, mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin được quy định như sau:
(16/01/2018)
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).
>>Xem thêm
(24/05/2017)
Ngày 14 tháng 11 năm 2016, Bộ tài Chính ban hành Thông tư số 275/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.
>>Xem thêm
Lịch công tÁC
Quản lý văn bản
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
banner tôn giáo
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Skip to main content