Banner SNV

Liên kết website

 
Trang chủ » Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản
(13/05/2016)
góp ý kiến vào dự thảo NQ về mức chi hỗ trợ đối với công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh
(10/09/2014)
Góp ý kiến dự thảo Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện NQ 10/2013/NQ-HĐND; QĐ 97/2013/QĐ-UBND đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn; tổ dân phố
Lịch công tÁC
Quản lý văn bản
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
banner tôn giáo
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Skip to main content