Banner SNV

Liên kết website

 
Trang chủ » Tuyên truyền phổ biến » Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
RSS Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
(04/08/2017)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, trong đó quy định tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, Chiến sĩ thi đua cơ sở.
(02/06/2017)
(12/05/2017)
Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư quy định về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng; hình thức, nội dung điều kiện, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; thẩm quyền, hồ sơ thủ tục xét khen thưởng và công nhận danh hiệu thi đua.
(13/06/2016)
Trên cơ sở chương trình công tác năm 2016 của Sở Nội vụ, Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Nội vụ ban hành tiêu chí thu đua và phương thức chấm điểm, bình xét khen thưởng ngành Nội vụ Nội dung chi tiết xem tại đây
(20/05/2015)
Ngày 05 tháng 05 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2015/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú", danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú được xét 03 năm một lần và công bố vào dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02 theo kế hoạch do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
(17/03/2015)
V/v về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ X
(17/03/2015)
Ngày 09/03/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành kế hoạch số 360/KH-UBND về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ X.
(10/07/2014)
Việc khen thưởng đối với các liệt sĩ và những người bị thương tật trong kháng chiến, những người đã về hưu, hoặc đã từ trần trước ngày 30/4/1975 được tính như thế nào?
1
Lịch công tÁC
Quản lý văn bản
VBQPPL
Hỏi đáp trực tuyến
banner tôn giáo
Lịch Tiếp Dân
Danh bạ thư điện tử
Skip to main content